Betaalde sportbeoefenaar - wetgeving

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Artikel 9, 11° voorziet in de mogelijkheid tot het toekennen van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten “voor beroepssportlui en trainers, voor zover, voor beide gevallen, het bedrag van hun bezoldiging minstens het achtvoudige bedraagt van de bezoldiging bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, § 1 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;”

Het bedrag bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, § 1 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars werd op 17 mei 2017 (Belgisch Staatsblad 30 mei 2017) bepaalt op 10.200,00 euro. Het minimum bruto jaarsalaris bedraagt het achtvoudige hiervan - dus 81.600,00 euro voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren