Beroepsopleiding in kader van verkoopscontract - wetgeving

Naast de vrijstelling zoals gestipuleerd in KB 9 juni 1999, artikel 2, 11°:

personen die naar België gekomen zijn om, voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming, door de Belgische nijverheid geleverde goederen in ontvangst te nemen, voor zover hun verblijf in het land geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt

heeft de wetgever in artikel 9, 10° van het KB van 9 juni 1999 in de mogelijkheid voorzien om arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B toe te kennen voor beperkte duur aan:

werknemers die verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever en die een specifieke beroepsopleiding volgen in een Belgisch bedrijf in het kader van een opleidingsovereenkomst toegevoegd aan een verkoopscontract gesloten tussen dit Belgisch bedrijf en een buitenlandse firma, voor zover de duur van deze opleiding de zes maanden niet overschrijdt;

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren