Au pair jongeren - hoe aanvragen

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De aanvraag moet door het gastgezin worden ingediend bij de dienst Economische Migratie in de provincie (provincie van de plaats van woonst). Een aanvraagdossier dient volgende documenten te bevatten:

 • een volledig ingevuld en origineel ondertekend specifiek aanvraagformulier "Aanvraag voor een au pair van vreemde nationaliteit". Indien het de eerste keer is dat een dergelijk formulier door de betrokken aanvrager wordt ingediend, dient zijn handtekening te worden gelegaliseerd door de burgemeester van zijn woonplaats (contacteer de dienst bevolking van je woonplaats);
 • een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenblad (origineel) en een kopie van de (Belgische) verblijfstitel wanneer de au pair reeds in België aanwezig is op het ogenblik van indiening van de aanvraag;
 • wanneer de au pair nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag: een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort;
 • een geneeskundig attest (origineel) indien vereist (wanneer nog geen twee jaar wettig verblijf in België of wanneer voordien nog niet gewerkt in België);
 • een door beide partijen origineel ondertekende overeenkomst voor plaatsing van de au pair;
 • een document van een erkende onderwijsinstelling uit het land van herkomst van de au pair waarin bevestigd wordt dat betrokkene:
  - hetzij minstens tot de leeftijd van 17 jaar onderwijs heeft gevolgd;
  - hetzij beschikt over een titel die toegang geeft tot het hoger onderwijs.
  De diensten Economische migratie zullen desgewenst een beëdigde vertaling van dit document vragen;
 • een schrijven van een onderwijsinstelling uit het buitenland waarin bevestigd wordt op welke wijze een basiskennis van de omgangstaal van het gezin werd verworven. Indien de au pair deze basiskennis nog niet zou bezitten, dan dient zij/hij in de overeenkomst de verbintenis te onderschrijven om, onmiddellijk na aankomst in België deze kennis te verwerven door het volgen van een intensieve taalcursus.
 • een inschrijvingsbewijs in een Belgische onderwijsinstelling, erkend of gesubsidieerd door één van de Gemeenschappen, voor het volgen van een cursus die betrekking heeft op een gewesttaal, waarvan de au pair de kennis komt vervolmaken gedurende zijn/haar verblijf.
  Vermits de meeste onderwijsinstellingen vooraf het niveau van de talenkennis van de betrokkene wensen te screenen, en dit pas mogelijk is na aankomst van de au pair in België, kan in voorkomend geval aan het aanvraagdossier een attest worden toegevoegd waarin de onderwijsinstelling bevestigt dat de aanvraag tot inschrijving van betrokken au pair werd geregistreerd, en dat de inschrijving ook effectief zal worden bij aankomst in België;
 • een attest van samenstelling van het gastgezin afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gezin;
 • voor alle meerderjarige gezinsleden een uittreksel uit strafregister afgeleverd door het gemeentebestuur van de woonplaats van het gezin;
 • een origineel attest van een verzekeringsinstelling waaruit blijkt dat het gastgezin een aanvullende verzekering heeft gesloten ten gunste van de au pair voor het waarborgen van de medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten in geval van ziekte of ongeval;

(naar download-pagina met de formulieren)

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren