Au pair jongeren

De onderstaande informatie, voorwaarden en regelgeving waren van toepassing op aanvragen tot en met 31 december 2018 en zijn dus vanaf 1 januari 2019 niet meer te gebruiken!
De nieuwe regelgeving, en daarbij horende nieuwe voorwaarden en documenten, vindt u hier: Naar werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

In toepassing van artikel 9,14° van het KB van 9 juni 1999 kunnen arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B worden toegekend voor au pair jongeren. In artikel 24 wordt verduidelijkt wat onder au pair jongere dient te worden verstaan: “de jongere die tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte dagdagelijkse huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, is een au pair jongere geen nanny, babysitter of inwonende dienstbode. In de geest van het au pair stelsel dienen de culturele vorming en de taalverrijking te primeren. Om te vermijden dat het tewerkstellingsaspect het hoofddoel van het verblijf zou worden (zowel in hoofde van het gastgezin, als m.b.t. de au pair jongere zelf), heeft de wetgever een aantal specifieke voorwaarden opgelegd die eventuele misbruiken moeten tegen gaan of voorkomen. Zo moet de deelname van de au pair aan de huishoudelijke taken (babysitten inbegrepen) beperkt zijn tot maximum 4 uur per dag en 20 uur per week.
 

Meer info:

 

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren