Aanwezigheid op basis van tewerkstelling in het Vlaams Gewest
 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be.

 
Belangrijk! Gewijzigde opening van loketten: tijdens de zomermaanden juli en augustus worden de loketten in de drie regionale Vlaamse administratieve centra (Antwerpen, Gent en Leuven) beperkt tot drie dagen:
- op maandag, dinsdag en donderdag blijft het loket zoals steeds geopend van 9u tot 12u;
- op woensdag en vrijdag zal het loket steeds gesloten zijn.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren