De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering.

E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

 

Message important aux employeurs:

La demande et l’octroi des cartes de travail et des permis de travail sont gratuits. Le service de Migration Économique et Régulation ne demande jamais à l’employeur de verser de l’argent, ni comme compensation, ni comme caution, avant d’octroyer une carte de travail et permis de travail.

Si vous recevriez de la correspondance dans ce sens, nous vous demandons de prendre contact immédiatement avec le service de Migration Économique et Régulation.

E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

 

Important message to employers :

The application and the granting of employment permits and work permits are free. The service of Economic Migration and Regulation never asks employers to transfer money, neither as compensation, nor as warranty, before granting an employment permit and a work permit.

If you would receive correspondence in this way, we ask you to contact immediately the service of Economic Migration and Regulation.

E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren