Werknemers buitenlandse nationaliteit

Tewerkstelling in loondienst van buitenlanders in het Vlaams Gewest

Arbeidskaart A

Onbeperkte arbeidskaart gebaseerd op tewerkstellingen met arbeidskaart-B

Arbeidskaart B

Aanwezigheid op basis van tewerkstelling in het Vlaams Gewest

Arbeidskaart C

Specifieke verblijfsstatuten en bijhorende tewerkstellingsmogelijkheden

Europese blauwe kaart

Europees verblijfsstatuut voor hoog opgeleide werknemers

Vrijstellingen

Buitenlandse werknemers die geen arbeidskaart nodig hebben

Van Federale naar Vlaamse regelgeving

De zesde staatshervorming: overdracht van bevoegdheden

Met ingang van 1 juli 2014 is de zesde Staatshervorming van kracht. Dit betekent dat een aantal federale bevoegdheden overgedragen zijn naar de Gewesten en Gemeenschappen.

Voor wat betreft economische migratie is de regelgevende bevoegdheid inzake de arbeidskaarten A en B, de hieraan gekoppelde vrijstellingen en de beroepskaarten voor zelfstandigen geregionaliseerd.

De federale overheid behoudt een reglementerende restbevoegdheid, met name specifiek wanneer het gaat om afgeleiden van de verblijfssituatie (de arbeidskaart C en de vrijstellingen gekoppeld aan de verblijfssituatie).

Vlaanderen is dus sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de regelgeving als voor de toepassing, de controle en de handhaving van de arbeidskaarten en beroepskaarten.

Meer info over de wetgeving vindt men hier.

Drie soorten arbeidskaart

  • De arbeidskaart A: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • De arbeidskaart B: voor 1 beroep in loondienst bij 1 werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. Bepaalde periode van maximum 12 maanden. Kan  worden verlengd.
  • De arbeidskaart C: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever voor een bepaalde duur. Voor buitenlanders die hier mogen verblijven om andere dan tewerkstellingsredenen.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren