Werknemers buitenlandse nationaliteit

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: tel: 02 553 08 37 - e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be.

 

Wegens achterstand in de dossierbehandeling van arbeidskaarten, is het aangeraden om de aanvraag 8 weken voor aanvang van de gewenste startdatum in te dienen.

 

 

Binnenkort: wijziging van de procedure om arbeidskaarten aan te vragen als 'gecombineerde vergunning' ('single permit')

 

 
Telefonische bereikbaarheid

Sinds 11 december 2017 zijn de provinciale diensten Economische Migratie enkel in de voormiddag telefonisch bereikbaar van 8u30 tot 12u30. Zo kunnen de provinciale diensten kwalitatief en kwantitatief hun werk verbeteren, en kunnen aanvragers van arbeidskaarten spoediger een beslissing over hun aanvraag bekomen.

Wijziging klantenloket

Vanaf 1 februari 2018 worden de openingsuren van de klantenloketten in de drie regionale diensten Economische Migratie aangepast. In plaats van dagelijks geopend te zijn tijdens de voormiddag, zal er vanaf 1 februari 2018 enkel een klantenloket geopend zijn op maandag, dinsdag en donderdag - dit nog steeds van 9u tot 12u. Er zal dus geen klantenloket geopend zijn op woensdag en vrijdag.  Op deze manier kunnen de regionale diensten kwalitatief en kwantitatief hun werk verbeteren, en kunnen aanvragers van arbeidskaarten spoediger een beslissing over hun aanvraag bekomen.

Arbeidskaart A

Onbeperkte arbeidskaart gebaseerd op tewerkstellingen met arbeidskaart-B

Arbeidskaart B

Aanwezigheid op basis van tewerkstelling in het Vlaams Gewest

Arbeidskaart C

Specifieke verblijfsstatuten en bijhorende tewerkstellingsmogelijkheden

Gecombineerde vergunning

Binnenkort: wijziging van de procedure om arbeidskaarten aan te vragen als 'gecombineerde vergunning' ('single permit')

Vrijstellingen

Buitenlandse werknemers die geen arbeidskaart nodig hebben

Van Federale naar Vlaamse regelgeving

De zesde staatshervorming: overdracht van bevoegdheden

Met ingang van 1 juli 2014 is de zesde Staatshervorming van kracht. Dit betekent dat een aantal federale bevoegdheden overgedragen zijn naar de Gewesten en Gemeenschappen.

Voor wat betreft economische migratie is de regelgevende bevoegdheid inzake de arbeidskaarten A en B, de hieraan gekoppelde vrijstellingen en de beroepskaarten voor zelfstandigen geregionaliseerd.

De federale overheid behoudt een reglementerende restbevoegdheid, met name specifiek wanneer het gaat om afgeleiden van de verblijfssituatie (de arbeidskaart C en de vrijstellingen gekoppeld aan de verblijfssituatie).

Vlaanderen is dus sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de regelgeving als voor de toepassing, de controle en de handhaving van de arbeidskaarten en beroepskaarten.

Meer info over de wetgeving vindt men hier.

Drie soorten arbeidskaart

  • De arbeidskaart A: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • De arbeidskaart B: voor 1 beroep in loondienst bij 1 werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. Bepaalde periode van maximum 12 maanden. Kan  worden verlengd.
  • De arbeidskaart C: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever voor een bepaalde duur. Voor buitenlanders die hier mogen verblijven om andere dan tewerkstellingsredenen.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren