Werknemers buitenlandse nationaliteit

Opgelet, vanaf 1 januari 2019

 

Belangrijke wijziging i.v.m. de plaats van indienen voor een aanvraagdossier arbeidskaart

Vanaf 1/1/2019 dienen alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid ingediend te worden in ons centraal kantoor te Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 Brussel.
De dossiers moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Gent, Leuven) ingediend worden. U dient dus geen rekening meer te houden met de Vlaamse provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden. Alle dossiers voor het Vlaams Gewest dienen derhalve ingediend te worden in ons hoofdbestuur te Brussel. U kan uiteraard nog steeds terecht aan onze provinciale loketten voor het bekomen van informatie. Dit op maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 12u.

Postadres aanvraagdossiers: Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

 

Wegens achterstand in de dossierbehandeling van arbeidskaarten, is het aangeraden om de aanvraag 8 weken voor aanvang van de gewenste startdatum in te dienen.

 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: arbeidskaart@vlaanderen.be.

 

Arbeidskaart A

Onbeperkte arbeidskaart gebaseerd op tewerkstellingen met arbeidskaart-B

Arbeidskaart B

Aanwezigheid op basis van tewerkstelling in het Vlaams Gewest

Arbeidskaart C

Specifieke verblijfsstatuten en bijhorende tewerkstellingsmogelijkheden

Gecombineerde vergunning

Binnenkort: wijziging van de procedure om arbeidskaarten aan te vragen als 'gecombineerde vergunning' ('single permit')

Vrijstellingen

Buitenlandse werknemers die geen arbeidskaart nodig hebben

Van Federale naar Vlaamse regelgeving

De zesde staatshervorming: overdracht van bevoegdheden

Met ingang van 1 juli 2014 is de zesde Staatshervorming van kracht. Dit betekent dat een aantal federale bevoegdheden overgedragen zijn naar de Gewesten en Gemeenschappen.

Voor wat betreft economische migratie is de regelgevende bevoegdheid inzake de arbeidskaarten A en B, de hieraan gekoppelde vrijstellingen en de beroepskaarten voor zelfstandigen geregionaliseerd.

De federale overheid behoudt een reglementerende restbevoegdheid, met name specifiek wanneer het gaat om afgeleiden van de verblijfssituatie (de arbeidskaart C en de vrijstellingen gekoppeld aan de verblijfssituatie).

Vlaanderen is dus sinds 1 juli 2014 bevoegd voor de regelgeving als voor de toepassing, de controle en de handhaving van de arbeidskaarten en beroepskaarten.

Meer info over de wetgeving vindt men hier.

Drie soorten arbeidskaart

  • De arbeidskaart A: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever
  • De arbeidskaart B: voor 1 beroep in loondienst bij 1 werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft bekomen. Bepaalde periode van maximum 12 maanden. Kan  worden verlengd.
  • De arbeidskaart C: voor gelijk welk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever voor een bepaalde duur. Voor buitenlanders die hier mogen verblijven om andere dan tewerkstellingsredenen.

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren