VOP - Werknemer

Voor wie kan je de VOP aanvragen?

Als je als werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst hebt of in dienst neemt, of een van je medewerkers krijgt een arbeidshandicap, dan kan je als werkgever hiervoor een VOP aanvragen.

Je kan als werkgever een VOP aanvragen voor die werknemers:

  • waarvoor een loon en sociale zekerheid wordt betaald,
  • die een arbeidshandicap hebben die officieel erkend is door de VDAB (dwz. die het zogenaamde 'recht' op de VOP heeft)(link is external)
  • waarvan het domicilieadres in Vlaanderen of een land van de Europese Economische Ruimte, gelegen is.

 

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.