VOP - Wetgevend kader

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 (docx / 0.06 MB) betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap
  

 

Je kan alle wetteksten i.v.m. de VOP ook terugvinden via de officiële website van het Belgisch Staatsblad: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm > geef in het zoekscherm naast de tekst "Woord(en)" de zoekterm "vlaamse ondersteuningspremie" in en klik op de knop "opzoeking". Klik daarna op de knop "Lijst" en vervolgens op "Detail" om de wettekst te raadplegen.
 
Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.