VOP van bepaalde duur

Vanaf 1/1/2019 werd de VOP uitgebreid tot personen – met een indicatie arbeidshandicap – die rendementsverlies of bijkomende kosten ondervinden omwille van een ernstige aandoening, maar waarin nog progressie mogelijk is. Deze personen kunnen vanaf 1/1/2019 een recht op een VOP van bepaalde duur bij VDAB aanvragen (Tot eind 2018 was de VOP beperkt tot personen waarbij alle vormen van behandeling uitgeput waren en er geen progressie in de toestand meer mogelijk was).

Het gaat hier bijvoorbeeld om personen:

  • in herstel/behandelperiode van kanker
  • met een niet-aangeboren hersenletsel
  • met psychisch ziektebeeld die minder dan 5 jaar in behandeling zijn
  • in revalidatie die een progressieve tewerkstelling opstarten

De (online) aanvraag verloopt identiek met de 'gewone VOP'. Enige verschil is dat deze VOP van bepaalde duur beperkt is tot een periode van maximaal 2 jaar (zolang de persoon over het VOP-recht - toegekend door VDAB - beschikt) en dat de toegekende premie 20% bedraagt van het geplafonneerd referteloon.

Mits motivatie kan een verlenging na 2 jaar of een verhoging tot maximum 60% aangevraagd worden. Blijkt dat het rendementsverlies stabiel en permanent is, dan kan een VOP van onbepaalde duur aangevraagd worden. De persoon moet bij VDAB een recht op de VOP aanvragen en VDAB bepaalt of het om een recht van bepaalde dan wel onbepaalde duur gaat.