VOP online aanvragen

Hoe kan je aanmelden?

  1. Ben je de officiële vertegenwoordiger van je organisatie (bijv. eigenaar , zaakvoerder, bestuurder, ...), dan kan je onmiddellijk met je elektronische identiteitskaart ('E-ID') inloggen om de VOP aan te vragen. Je kan hier  nagaan of je de officiële vertegenwoordiger van je bedrijf bent: geef je ondernemingsnummer in en kijk of je naam vermeld staat onder de rubriek 'Functies'.  Let op dat je inlogt namens je organisatie of onderneming nadat je je Pin-code of token hebt ingegeven  (dit is normaal het tweede blokje!) en niet als burger of natuurlijk persoon (dit is het eerste blokje)   Staat er bij 'functies' niemand vermeldt, dan dien je dit eerst te laten corrigeren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Stuur hiervoor een mail naar KBO-BCE-FUNCTIONS@economie.fgov.be met een kopij van de publicatie in het Belgisch Staatsblad betreffende de benoeming en een kopij van de voor en achterzijde van de identiteitskaart van de wettelijke functiehouder.                                                                                                                                                                    .
  2. Ben je niet de officiële vertegenwoordiger, maar heb je al wel -  namens je organisatie - een online aanvraag ingediend voor een andere maatregel van de Vlaamse overheid (bijv. AWI, VZA), ...)  (en nog niet voor de VOP ...), dan kan je ook inloggen in het WSE-loket en dan zal je online begeleid worden om eerst extra gebruikersrechten aan te vragen voor de VOP ('zie knop: gebruiksrechten aanvragen onder de hoofding 'ondersteuningspremie'). Op het einde van deze procedure vertrekt er een mailtje naar de verantwoordelijke van je organisatie (de zogenaamde 'lokale beheerder'). Van zodra je lokale beheerder je extra rechten dan goedkeurt (je ontvangt hiervan ook een mailtje), kan je de VOP aanvragen.                                                                                                                                                          .
  3. Ben je niet de officiële vertegenwoordiger van je bedrijf en heb je ook nog nooit een online aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid, dan zal de verantwoordelijke van je bedrijf je eerst de nodige rechten moeten toekennen, zodat wij weten dat je gemachtigd bent om je organisatie te vertegenwoordigen. Hoe dit verloopt, vind je hier.

 

Belangrijke tips!

  • Als je inlogt met je elektronische identiteitskaart krijg je twee mogelijkheden te zien: je kan ofwel inloggen onder je eigen naam als natuurlijk persoon, ofwel namens je onderneming/organisatie. Je zal er moeten op letten dat je inlogt in het onderste vakje, namens je organisatie/onderneming onder je ondernemingsnummer BE0XXXXXXXXX. Ben je eerst per vergissing ingelogd in eigen naam, dan zal je PC dit onthouden en dan ondervind je problemen om opnieuw in te loggen als onderneming. Hoe je dit oplost, lees je hier.
  • Lees eerst nog even deze overige belangrijke tips, ze kunnen je tijd en moeite besparen!
Ondervind je problemen bij het inloggen, bel dan het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse overheid.

 

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.