VOP - Verhoging / verlenging

 Verhoging of verlenging van goedgekeurde dossiers

Nieuw!  Werd de VOP-premie toegekend voor 2 jaar (of minder) en wil je als werkgever een verlenging van de VOP-premie aanvragen, dan moet je medewerker ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB! (Dit is niet nodig als u de VOP-premie voor 5 jaar heeft ontvangen, je medewerker heeft dan een VOP-recht van onbepaalde duur)

Het opladen van het (word)document met uw verlenging/verhoging in uw 'oud' dossier, is geen geldige aanvraag en zal niet kunnen behandeld worden!

1. De online aanvraag (zowel van een verhoging of verlenging) gebeurt in twee stappen:

1.1. Eerst checkt de toepassing of je als aanvrager gemachtigd bent om je organisatie te vertegenwoordigen. Om de online aanvraag te kunnen doen, dien je (éénmalig) een bepaalde registratieprocedure te doorlopen, tenzij je de wettelijke vertegenwoordiger van je organisatie bent. De procedure vind je hier terug. Heb je deze procedure al eens doorlopen bij je initiële aanvraag van de VOP, dan hoef je deze ook niet meer terug te doorlopen!

1.2. De eigenlijke online aanvraag tot verlenging

Zijn al  je rechten in orde (doordat je bijvoorbeeld al eens online een VOP hebt aangevraagd of ben je de wettelijk vertegenwoordiger van je organisatie), dan kan je in stap 2 de eigenlijke aanvraag doen via https://wse-loket.vlaanderen.be/  Je hoeft hierbij niet je oude dossier te gaan zoeken.

Nadat je bent ingelogd, klik je op de knop ‘aanvraag’ (ook bij een verlenging! - zie printscreen hieronder) 

Op de linkerzijde van de nieuwe pagina krijg je dan een overzicht van de maatregelen waarvoor je een aanvraag kan doen, klik dan op ‘AANVRAGEN’ rechtsonder ‘Vlaamse Ondersteuningspremie’.

In een eerste stap vul je je werkgeversgegevens aan. Het belangrijkste hier is dat je email-adres correct is, want alle verdere communicatie gebeurt via dit email-adres!

In een tweede stap geef je de werknemersgegevens in (aan de hand van het rijksregisternummer van je werknemer en klik dan op ‘zoeken’, de gegevens worden dan automatisch aangevuld, alleen het e-mail-adres van je werknemer zal je moeten aanvullen)

In stap 3 (‘dossiergegevens’) zal je dan bij aanvraagtype ‘verlenging’ of 'verhoging' moeten selecteren. Onderaan dezelfde pagina zal je ook het ingevulde motivatiedocument (docx) (docx) moeten opladen. De online toepassing zal bij de verdere verwerking van je dossier automatisch een koppeling maken met je oude dossier (op basis van je ondernemingsnummer en het rijksregisternummer van je werknemer). Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Hier geef je ook het bankrekeningnummer in van je eigen bedrijf/organisatie waarop de premie zal gestort worden (en niet van je werknemer)

Binnen de 7 dagen na je aanvraag, ontvang je dan een bevestiging dat je aanvraag ontvankelijk is. Je kan de stand van je dossier ook verder opvolgen via het WSE-loket. Hier kan je ook je berekeningsnota's en andere documenten raadplegen en bijkomende documenten opladen.

2. Een verhoogde VOP aanvragen kan pas als er reeds een basisaanvraag (zie nieuwe aanvraag) is goedgekeurd. Een algemene aanvraag is immers nodig om te weten of de betrokken werknemer het recht op een VOP opent.

Het departement kan aan de werkgever die daarom gemotiveerd verzoekt (via het toevoegen van het motivatiedocument (docx) bij de aanvraag), een hogere tegemoetkoming toekennen van maximaal 60%.

Dit is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk, wanneer de werkgever van oordeel is dat de premie van 40% onvoldoende is om het rendementsverlies te compenseren, gelet op de ernstige (ziekte)problematiek van de werknemer. De werkgever dient daartoe een gemotiveerd verzoek in. In dit geval zal steeds een deskundige van VDAB ter plaatse nagaan aan de hand van objectieve meetinstrumenten of een verhoging van de premie aangewezen is.

Voor een zelfstandige kan geen verhoging aangevraagd worden.

3. Mogelijke verlenging van de toekenningsperiode

Tijdens het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP zal u - via een automatische mail - op de hoogte worden gebracht van het einde van de betalingen van de VOP en van de mogelijkheid om bij het departement een gemotiveerde aanvraag tot verlenging van de VOP in te dienen.

Vanaf het voorlaatste kwartaal van de toekenning van de VOP kan u een gemotiveerde aanvraag indienen bij het departement tot verlenging van de VOP. Het departement beslist op basis van de evaluatie door de VDAB, over het bedrag en de duurtijd van de VOP.

U heeft recht op een verlenging van de VOP als de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten van de ondersteuning en van de verminderde productiviteit van de werknemer minimaal twintig procent van zijn referteloon bedragen.

Uitzendkantoren zullen voortaan ook een verlenging kunnen (en moeten) aanvragen, gezien nieuwe dossiers vanaf 1/7/2016 voor bepaalde duur worden toegekend. De bestaande dossiers (die werden goedgekeurd vóór 1/7/2016) lopen nog door tot 30/6/2017 volgens de goedgekeurde regeling. Daarna zal het percentage en de (resterende) duurtijd worden omgezet volgens de nieuwe regeling. 

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.