VOP - Hoe aanvragen - procedure - voorwaarden

Indienen van je aanvraag

Nieuw! Vanaf 1/1/2019 kan de VOP premie maar aangevraagd worden, wanneer de werknemer reeds een VOP-recht heeft of het VOP-recht bij VDAB heeft aangevraagd. Art. 29, §2 van het besluit van de Vlaamse regering werd aangevuld door volgende bepaling: "De werkgever verklaart bij de aanvraag van de VOP dat de betrokken werknemer bij de VDAB een aanvraag tot vaststelling van het recht, vermeld in artikel 4, heeft ingediend [...]"

Als werkgever (of zelfstandige) moet je bij het Departement WSE je aanvraag online indienen.  Hoe dit verloopt vind je hier

Voorwaarden

Je kan als werkgever een VOP aanvragen voor die werknemers:

  • waarvoor je een loon en sociale zekerheid betaalt,
  • die een arbeidshandicap hebben die officieel erkend is door de VDAB
  • waarvan het domicilieadres in Vlaanderen of een land van de Europese Economische Ruimte, gelegen is.

Ook zelfstandigen in hoofdberoep en in bijberoep kunnen een VOP aanvragen. Als zelfstandige kan je de VOP voor jezelf of voor een werknemer in dienst aanvragen (zie 'Specifieke categorie: zelfstandigen').

Je kan pas een aanvraag doen voor een VOP (per werknemer) vanaf het moment dat de werknemer werd aangeworven. De VOP wordt uitbetaald op het einde van ieder kwartaal voor het voorbije kwartaal en gaat in vanaf het kwartaal van aanvraag (en dus niet met terugwerkende kracht vanaf de indiensttredingsdatum).

Verboden cumuls

De VOP voor dezelfde werknemer is niet cumuleerbaar met:

  • de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie (nb. betreft het een erkenning als inschakelingsbedrijf zonder meer, dus niet in het kader van lokale diensteneconomie, dan is een combinatie met de VOP wél mogelijk),
  • premie voor gesubsidieerde contractuelen (gesco),
  • tussenkomst in het kader van het derde arbeidscircuit,
  • loonpremie voor de doelgroepwerknemer in een maatwerkbedrijf, sociale werkplaats of beschutte werkplaats,
  • loon uitbetaald aan personen tewerkgesteld volgens artikel 60 en 61 betreffende OCMW’s,
  • premie betreffende werkervaring,
  • loonpremie voor invoegwerknemers

Contact

Voor vragen ivm. het individuele VOP-recht (dwz. erkenning van de arbeidshandicap) van je werknemer of de procedure om dit aan te vragen, vind je meer informatie op de website van VDAB of kan je terecht bij de provinciale Dienst Arbeidsbeperking (DABP) van VDAB. De contactgegevens vind je hier terug.

Voor vragen over de premie aan de werkgever, kan je terecht bij het Departement WSE via onderstaande contactgegevens:

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.