VOP - Formulieren en documenten

Motivatiedocument

Bij een aanvraag tot verhoging of verlenging moet je het motivatiedocument (docx / 0.05 MB) invullen, bewaren en opladen wanneer je een aanvraag doen. Een aanvraag tot verhoging of verlenging zonder motivatiedocument zal niet kunnen behandeld worden!

Let erop dat je bij een verlenging of verhoging steeds én de online-aanvraag doet én het motivatieformulier oplaadt!

Aanvraag

Gelieve uw aanvraag online in te dienen. Bent u de officiële vertegenwoordiger van uw bedrijf, dan kan u zonder verdere formaliteiten inloggen met uw E-ID of andere digitale sleutel. Weet je niet of je wel de 'wettelijke vertegenwoordiger' (bestuurder of zaakvoerder) bent, dan kan u dit hier nagaan door uw ondernemingsnummer op te geven en onder 'Functies' te kijken of uw naam is genoteerd.

Wenst u iemand anders aan te duiden om uw aanvraag in te dienen (bijvoorbeeld een medewerker van de personeelsdienst of uw boekhouder), dan zal u deze - omwille van de veiligheid - extra rechten moeten toekennen. Hoe dit verloopt vindt u hier.

De aanvraag kan in principe alleen online ingediend worden. Als overgangsmaatregel zal je - alleen in uitzonderlijke en te motiveren gevallen - nog tot 31/8/2018 aanvragen via e-mail (docx / 0.05 MB) kunnen indienen.

 

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.