Dossier raadplegen

In het WSE-loket kan je de stand van je dossier opvolgen, je berekeningsnota's en andere documenten raadplegen en bijkomende documenten opladen. Je logt in op dezelfde manier als bij het indienen van je aanvraag (met je elektronische identiteitskaart - E-ID).

Stand van je dossier

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, krijg je onder de hoofding 'actuele stand van het dossier' de status en fase van je dossier. Zo zie je welke dossiers je hebt ingediend, welke dossiers nog 'in behandeling' zijn (dwz. waarvoor nog geen beslissing is genomen), onvolledig zijn of goedgekeurd/geweigerd zijn.

Berekeningsnota's en andere documenten downloaden

Nadat je bent ingelogd, klik je op de knop ‘berekeningen’, dan krijg je een overzicht van alle betalingen m.b.t. alle premies die zijn goedgekeurd, niet alleen voor de VOP, maar ook voor mogelijke andere maatregelen (bijv. AWI en Vlaams Zorgkrediet)

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, krijg je onder de hoofding 'Documenten' alle documenten i.v.m. je dossier. (bijv. overzicht van je aanvraag, goedkeuring/weigering, vraag om bijkomende inlichtingen, ...)

Opgelet! In de opstartfase zullen alleen nieuwe documenten - dwz. opgemaakt na 9/7/2018 - beschikbaar zijn

Bijkomende documenten opladen

Nadat je bent ingelogd en klikt op je dossiernummer, vind je onder de hoofding 'Documenten' de knop ‘bestand opladen’. Klik je hierop, dan zal je ‘verkenner’ op je PC automatisch openen en kan je het document selecteren dat je wil opladen.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.