VOP - Betalingen

Het departement betaalt ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal uit (automatisch op basis van de gegevens van RSZ via Dmfa).

De Vop wordt betaald vanaf het kwartaal van de aanvraag voor de duurtijd van het recht op ondersteuning, maximaal gedurende de negentien daaropvolgende kwartalen (in totaal dus maximaal 5 jaar).  De premie voor een bepaald kwartaal wordt dus uitbetaald op het einde van het volgende kwartaal. (bijv. de betaling voor het 4de kwartaal 2018 zal worden uitgevoerd in maart 2019).

Het departement schorst de VOP en vordert deze terug wanneer de voorwaarden tot het bekomen van de VOP niet worden/werden nageleefd.

Berekeningsnota’s

Berekeningsnota’s van de betaalde premies kan u (alleen) online raadplegen via het beveiligde WSE-loket, omdat het versturen van betalingsgegevens via mail niet meer is toegestaan vanuit het oogpunt van beveiliging en privacybescherming.

Om deze berekeningsnota te kunnen raadplegen, dient u over de juiste toegangs- en gebruikersrechten te beschikken. Als u in het verleden al online aanvragen heeft ingediend bij de overheid of voor de VOP, kan het zijn dat u al over (een deel van) de juiste rechten beschikt.

Als u nog niet over de juiste rechten beschikt, vindt u hier de nodige uitleg.

Indien u over de juiste rechten beschikt, kan u hier de berekeningsnota’s online raadplegen.

Op deze berekeningsnota’s kan u per kwartaal de samenstellende componenten van het premiebedrag nakijken, en de achterliggende DMFA-gegevens waarop we ons gebaseerd hebben voor de berekening.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.