Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Nieuw Vanaf 1/1/2019 is de VOP uitgebreid met een VOP van bepaalde duur van 2 jaar (voor personen met een - nog - niet stabiele arbeidshandicap- of beperking). Tegelijkertijd wordt de VOP voor zelfstandigen versoepeld. Meer info vindt u in dit document. (docx / 0.02 MB)

Waarom een VOP

De Vlaamse Ondersteuningspremie - afgekort VOP - is een premie voor een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap of -beperking aanwerft (of heeft aangeworven) .

De VOP heeft als doel de integratie van personen met een handicap in het beroepsleven te bevorderen door de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de arbeidshandicap voor de werkgever met zich meebrengt, te compenseren. Op die manier wil de Vlaamse overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om personen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en houden.

Een zelfstandige met een arbeidshandicap of -beperking kan de premie ook voor zichzelf aanvragen. Meer hierover vindt u hier.

Overzicht procedure

Bij de aanvraag van de VOP zijn er steeds 2 betrokken partijen (behalve als de zelfstandige voor zichzelf een VOP aanvraagt), die elk de nodige acties dienen te ondernemen:

- de werknemer (of zelfstandige indien hij de VOP voor zichzelf aanvraagt) dient zijn arbeidshandicap of -beperking te laten erkennen door VDAB. Dit is het zogenaamde 'VOP-recht'.

- is het VOP-recht van de werknemer (of zelfstandige) erkend, dan kan de werkgever (of zelfstandige voor zichzelf) de VOP-premie aanvragen. 

Vraagt de werkgever de VOP-premie aan vóór het recht van de werknemer goedgekeurd is, dan zal de aanvraag tijdelijk 'on hold' staan, totdat het recht goedgekeurd is.

Bij de behandeling van een aanvraag voor de VOP-premie onderzoekt het departement de arbeidsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Voor de beoordeling van de arbeidshandicap of -beperking van de werknemer, en het percentage en de duurtijd van de premie, zal het departement een beroep doen  (via een 'digitale stroom') op het onderzoek van en screening door de VDAB. Het departement beslist op basis van de input van de VDAB over het bedrag en de duurtijd van de VOP, en bezorgt de werkgever de beslissing over de aanvraag. Het departement zal op het einde van ieder kwartaal de premie van het voorgaande kwartaal uitbetalen. Meer informatie over de procedure, een eerste aanvraag, hernieuwing of verlenging, etc. vind je terug op de pagina 'Hoe aanvragen'

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

  • Voor vragen i.v.m. de aanvraag, toekenning en betaling van de VOP-premie zelf door/aan de werkgeverkan je terecht bij 'ons' op het departement Werkgelegenheid (via vop@wse.vlaanderen.be of de contactgegevens onderaan deze pagina).

Overzicht - navigatiebalk

Via de grijze navigatiebalk (links) kom je te weten wie in aanmerking komt voor de premie, hoe je deze kan aanvragen, welke voorwaarden van toepassing zijn, hoe hoog de subsidie is, hoe deze berekend en uitbetaald wordt

In de rubriek met 'veelgestelde vragen'(FAQ) vind je nog vele mogelijk interessante vragen en antwoorden, gerangschikt per trefwoord van A tot Z. Vind je de informatie die je zoekt niet onmiddellijk terug op onze website, kijk dan zeker eerst of je het antwoord in onze FAQ niet terugvindt.

Contact

Vlaamse ondersteuningspremie - VOP

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België

 

Wil je liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeld dit in je mail, dan bellen we je zo spoedig mogelijk op.