Vlaams zorgkrediet - hoe lang kan je de onderbrekingsuitkering ontvangen?

De opgenomen periodes loopbaanonderbreking worden niet meegeteld. Je teller wordt met andere woorden terug op nul gezet. 
Opgelet: dit betekent niet dat de teller inzake gelijkstelling voor je pensioenrechten ook op nul wordt gezet.

Je moet het Vlaams zorgkrediet met volledige maanden aanvragen (hoeft niet op de eerste van de maand te starten).
Uitgezonderd:

  • wanneer het kind waarvoor je het zorgkrediet opneemt 13 jaar wordt tijdens de periode die u aanvraagt
  • wanneer de periode van de opleiding die je volgt geen gehele maanden omvat
  • wanneer het contract van tijdelijke personeelsleden in het onderwijs afloopt op 30 juni of 31 augustus en men een periode wil aanvragen die start na 1/4 en door de einddatum van 30 juni of 31 augustus de opname van de minimumduur van 3 maanden onmogelijk maakt

Je onderbreekt je arbeidsprestaties volledig

Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Uitzondering:

  • bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen voor 1 maand tot maximaal 3 maanden.
  • wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna uitgeput) kan je een periode van 1 of 2 maanden aanvragen
  • wanneer het contract van tijdelijke personeelsleden in het onderwijs afloopt op 30 juni of 31 augustus en men een periode wil aanvragen die start na 1/4 en door de einddatum van 30 juni of 31 augustus de opname van de minimumduur van 3 maanden onmogelijk maakt

De totale duur is beperkt tot 18 maanden voltijdse onderbreking onderbreking (onafhankelijk van het motief).

De maximumduur van 18 maanden voltijds wordt echter verminderd met de periodes van volledig en deeltijds zorgkrediet die je opneemt.

Je onderbreekt je arbeidsprestaties tot de helft van een voltijdse tewerkstelling

Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen .

Uitzondering:

  • Bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen  voor 1 maand tot maximaal 3 maanden.
  • Wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna uitgeput) kan je een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

De totale duur is beperkt tot 36 maanden vermindering tot de helft (onafhankelijk van het motief).

De maximumduur van 36 maanden vermindering tot de helft wordt echter verminderd met de periodes van volledig en deeltijds zorgkrediet die je opneemt.

Je onderbreekt je arbeidsprestaties met 1/5de

Je kan periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Uitzondering:

  • Bij palliatieve zorgen kan je een aanvraag indienen voor 1 maand tot maximaal 3 maanden.
  • Wanneer je geen recht meer hebt op 3 maanden zorgkrediet (wegens bijna uitgeput) kan je een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.

De totale duur is beperkt tot 90 maanden 1/5de  (onafhankelijk van het motief).

De maximumduur van 90 maanden 1/5de  wordt echter verminderd met de periodes van volledig en deeltijds zorgkrediet die je opneemt.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700