Vroegtijdig beëindigen van het Vlaams zorgkrediet

Je recht op een onderbrekingsuitkering gaat verloren vanaf de dag dat je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Het kan gaan om:

  • het opstarten of uitbreiden van een zelfstandige activiteit
  • een nevenactiviteit aanvangen
  • een pensioenuitkering ontvangen
  • opnieuw aan het werk gaan

Een stopzetting moet steeds schriftelijk (via post of e-mail) meegedeeld worden. Deze moet vergezeld zijn van een schrijven van de werkgever waarin deze de stopzetting bevestigt.

Wanneer de persoon voor wie je het zorgkrediet opneemt overlijdt, kan de onderbrekingsuitkering behouden worden voor de duur van de lopende periode tot maximaal 6 maanden na de dag van het overlijden.

Wanneer je statutair wordt,  breng je het departement Werk en Sociale Economie op de hoogte, zodat je dossier kan aangepast worden. Dit is belangrijk om de juiste informatie te kunnen doorgeven aan oa. de pensioendienst.

Elke wijziging in je situatie moet je aan het departement Werk en Sociale Economie melden.

Onrechtmatig verkregen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd.

Het departement hoort het personeelslid voor het beslist om het recht op onderbrekingsuitkeringen stop te zetten of om de onderbrekingsuitkeringen terug te vorderen, als het personeelslid daarom verzoekt en als de stopzetting of terugvordering niet het gevolg is van:

  • een werkhervatting, een pensionering of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, van een cumulatie die niet wordt toegestaan, of van het feit dat het personeelslid de uitoefening van een zelfstandige activiteit voortzet, terwijl hij de uitoefening ervan al gedurende een jaar heeft gecumuleerd met het recht op onderbrekingsuitkeringen;
  • de toekenning van een verkeerd bedrag
Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700