Vlaams zorgkrediet - overgangsmaatregelen

Aan de onderbrekingen die voor 2 september 2016 zijn gestart, wijzigt er niets. Die lopen gewoon door.

Er werd met RVA afgesproken dat zij de lopende dossiers verder beheren. Wijzigingen met betrekking tot een lopend dossier moet je dus aan het plaatselijk RVA-kantoor melden.

Verlengingen vanaf 2 september worden gezien als nieuwe aanvragen en moeten dan ook aan de voorwaarden van het Vlaams zorgkrediet voldoen om toegekend te kunnen worden. Er bestaat 1 uitzondering op deze regel, namelijk dat je de lopende loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel na 1 september 2016 kan onderbreken om het federaal thematisch verlof ‘palliatief verlof’ op te nemen. Na afloop van dit palliatief verlof, kan je de onderbreking in het eindeloopbaanstelsel verder zetten.

Indien je een onderbrekingsuitkering in kader van het eindeloopbaanstelsel geniet, blijft deze gelden (als je aan alle voorwaarden blijft voldoen) tot aan de effectieve pensioenleeftijd. Deze kan verschillen van de einddatum van het dossier die op je beslissingsbrief (C62) door RVA is meegedeeld. Voor meer informatie hoe je de einddatum kan laten aanpassen, neem je contact op met het plaatselijk RVA-kantoor.

Let op: Het einde van een arbeidsovereenkomst van een contractueel ambtenaar die overgaat naar een statutaire aanstelling, betekent het einde van het recht op de loopbaanonderbreking. Het personeelslid moet een nieuwe aanvraag indienen om als statutair opnieuw te kunnen onderbreken (vanaf de start van de proefperiode).  Gezien sinds 2 september 2016 het Vlaams zorgkrediet van kracht is, dient men bij het departement WSE een nieuwe aanvraag in te dienen en dus aan de voorwaarden van het Vlaams zorgkrediet te voldoen.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Dienst: 
Vlaams zorgkrediet
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700