WSE-loket

Werkgever:

Op de homepagina van het WSE-loket kan je als werkgever alle ingediende (al dan niet afgewerkte) aanvragen zien. Aan de hand van de status kan je opvolgen hoe ver de behandeling staat.
Het is op deze pagina mogelijk om nog niet ingediende aanvragen te verwijderen.
Let op: dit kan enkel wanneer de werknemer deze nog niet heeft ingediend en geldt enkel voor nieuwe aanvragen die zijn ingediend na 9 juli 2018.

Wanneer je op het dossiernummer klikt, vind je:

 • een overzicht van de documenten
 • de mogelijkheid om een document op te laden
 • een historiek van de verschillende fases in het dossier

Werknemer:

Op de homepagina van het WSE-loket vind je alle ingediende (al dan niet afgewerkte) aanvragen terug. Aan de hand van de status kan je opvolgen hoe ver de behandeling staat.

Wanneer je op het dossiernummer klikt, vind je:

 • een overzicht van documenten die bij je dossier horen
  Het kan gaan om beslissingsbrieven, vragen tot bijkomende informatie, je aanvraagformulier,…
 • de mogelijkheid om een document op te laden
  Je kan hier bijkomende informatie, een aanwezigheidsattest ikv opleiding, een attest nieuw rekeningnummer,… opladen.
 • Een historiek van de verschillende fases in het dossier
  Je vindt hier de verschillende fases die je aanvraag doorlopen heeft

Je hebt ook de mogelijkheid om je fiscaal attest te downloaden. Je klikt op de homepagina in de rechterkolom op ‘fiscale attesten’.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700