Vlaams zorgkrediet online - hoe indienen

Aanmelden met eID of federaal token

Om het Vlaamse zorgkrediet online aan te vragen moet je je eerst aanmelden met je elektronische identiteitskaart met pincode (eID) of met je  federaal token.

Let hierbij op dat je aanmeldt namens je onderneming of organisatie en niet in persoonlijke naam!

Meer informatie over dat aanmelden en de problemen die daarbij kunnen voorkomen vind je op de website van Fedict (de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie). Veel hangt af van welk besturingssysteem je computer gebruikt (windows, mac, linux) en met welke webbrowser en welke versie daarvan je wil inloggen (internet explorer, mozilla firefox, google chrome, safari, ...).

Meer info hierover:

Overzicht van de verschillende stappen

(zodat je onmiddellijk naar de gewenste stap kan doorklikken)

Stap 1: overzicht van dossiers

Na het aanmelden met je elektronische identiteitskaart, kom je op de homepagina WSE-loket terecht. Hier krijg je een overzicht van de dossiers die voor werknemers van de organisatie werden ingediend. Het kan gaan om verschillende maatregelen (VOP, Vlaams zorgkrediet,…). Je kan aan de hand van de filters bovenaan de pagina zoeken of sorteren.

Aan de rechterkant zijn er 4 keuzemogelijkheden:

 • dossiers: dit is de pagina waarop je terechtkomt en een overzicht van de dossiers krijgt
 • nieuwe aanvraag: hierop klik je om een nieuwe aanvraag te starten, vervolgens maak je een keuze uit de verschillende maatregelen
 • ondernemingselectie: hier krijg je een zicht op hoe je bent aangemeld
 • afmelden: hier kan je afmelden
    

Stap 2: Invullen van het aanvraagformulier: werkgever- en persoonsgegevens

Werkgevergegevens

De werkgevergegevens die via het aanmelden konden worden opgehaald staan reeds ingevuld. Vervolgens vul je een aantal contactgegevens aan zoals functie, telefoonnummer en e-mailadres. Daarna klik je op ‘volgende’.

Persoonsgegevens

Hier geef je het rijksregisternummer van de werknemer in die het Vlaams zorgkrediet aanvraagt en klik op ‘zoek’. De gegevens worden uit het rijksregister opgehaald en ingevuld. Je moet enkel nog het e-mailadres van betrokkene aanvullen. Vervolgens klik je op ‘volgende’.
  

Stap 3: Invullen van het aanvraagformulier: dossiergegevens + indienen

Dossiergegevens

Tijdens deze stap moet je verschillende gegevens betreffende de onderbreking ingeven:

 • start- en einddatum van de onderbreking
 • onderbrekingspercentage
 • aantal uren:
  • uren contractuele tewerkstelling voor de onderbreking (hoeveel uur werkte je voor de start van de onderbreking, afwezigheidstelsels niet meegerekend?)
  • uren contractuele tewerkstelling tijdens de onderbreking (hoeveel uur werk je tijdens het Vlaams zorgkrediet?)
  • uren voltijds rooster (hoeveel bedraagt het voltijdse werkrooster in de organisatie?)
  • als het om onderwijspersoneel gaat, moet je nog een aantal extra gegevens over de uren invullen
 • categorie: statutair of contractueel
 • statuut: arbeider of bediende
 • duid aan of het om gewest of gemeenschap gaat:
  • gemeenschap: onderwijs, diensten Vlaamse overheid
  • gewest: lokale besturen en instellingen die hier van afhangen

Bevestigen en indienen

Op dit laatste scherm krijg je een overzicht te zien van alle gegevens. Je moet enkel nog bevestigen dat de werknemer de werkgever in kennis heeft gesteld en dat er toestemming wordt gegeven om het Vlaams zorgkrediet op te nemen. Vervolgens klik je op ‘indienen’.

Je komt terug op de startpagina terecht met het overzicht van de dossiers. Er wordt een e-mail gestuurd naar de werknemer met de mededeling dat de werkgever een aanvraag Vlaams zorgkrediet heeft gestart en deze verder moet afgewerkt worden. Indien de werknemer na 2 weken de aanvraag nog niet heeft vervolledigd, wordt een herinneringsmail verstuurd.

Nadat de werknemer de aanvraag vervolledigt, ontvangen zowel werknemer als werkgever een e-mail met de bevestiging van ontvangst. Hetzelfde gebeurt met de beslissingsbrief.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700