Hoe vraag je het Vlaams zorgkrediet aan?

Wil je je arbeidsprestaties onderbreken dan dien je bij het departement Werk en Sociale Economie een aanvraag in. 

Nieuw!

Vanaf 1 januari 2019 kan, behoudens enkele uitzonderingen, het Vlaams zorgkrediet enkel nog online ingediend worden. Het is dus niet meer mogelijk om een papieren aanvraagformulier te versturen.

Alle informatie over het online aanvragen (wie doet wat, handleidingen,...) vind je via het groene kader rechts op deze pagina. Je kan je werkgever contacteren om ondersteuning te vragen bij het online aanvragen.

Indien je uitzonderlijk niet online kan aanvragen, neem je contact op met de dienst Werkbaar Werk via het nummer 02/553 44 16. Er wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn.

 

Je aanvraag is ontvankelijk wanneer je formulier correct is ingevuld en (elektronisch) ondertekend.  In een beperkt aantal gevallen moet je bewijsstukken bijvoegen. Je kan je aanvraag maximaal 6 maanden voor de start van je Vlaams zorgkrediet indienen.

Minstens één van volgende attesten verplicht (afhankelijk van je motief waarvoor je zorgkrediet aanvraagt):

Zorg voor een kind tem 12 jaar:

  • Het is voor dossiers die worden ingediend na 9/7/18 niet meer nodig een geboorteakte toe te voegen
  • Adoptie: uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en een attest betreffende de adoptie
  • Pleegkind: een attest van pleegzorg

Bij een nieuwe periode voor hetzelfde kind hoef je de geboorteakte, het uittreksel of het attest niet nogmaals bij te voegen.

Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad:

Attest behandelende geneesheer van de zwaar zieke persoon die medische bijstand of verzorging nodig heeft. Hierin moet worden bevestigd dat de patiënt bijstand of verzorging nodig heeft  en dat je bereid bent deze te verlenen (deel D van het aanvraagformulier)

Om palliatieve zorgen te verlenen:

Attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft. Hierin moet worden bevestigd dat de patiënt palliatieve zorgen nodig heeft en dat je bereid bent deze te verlenen (deel E van het aanvraagformulier)

Om zorg te dragen voor een kind met een handicap:

  • Attest van de kinderbijslag waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden betreffende de kinderbijslag
  • Attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of Integrale Jeugdhulp, waarmee wordt aangetoond dat het kind voldoet aan de voorwaarden

Bij een verlenging is enkel een nieuw attest nodig indien het attest gegevens bevat die nieuw zijn voor het departement.

Volgen van een erkende opleiding:

Een attest van inschrijving, waarmee wordt aangetoond dat de opleiding voldoet aan de voorwaarden (deel C van het aanvraagformulier). Na afloop van ieder kwartaal, moet je binnen de 20 dagen een attest van regelmatige aanwezigheid aan de dienst te bezorgen. Indien het attest ons niet binnen de 20 dagen bereikt, kan geen Vlaams zorgkrediet meer toegekend worden voor de volgend periode.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700