Vlaams zorgkrediet

Op 26 juli 2016 heeft de Vlaamse regering een definitieve goedkeuring gegeven aan het Vlaams zorgkrediet, dat zal ingaan vanaf 2 september 2016. Hieronder vind je een kort overzicht van wat het nieuwe systeem inhoudt.

Dit systeem komt in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en gaat dus van start op 2 september 2016. Alle periodes die starten vóór 2/9/16 vallen onder de huidige regelgeving en moeten bij RVA aangevraagd worden. Voor lopende dossiers (dit zijn dossiers die starten voor 2/9/16 en daarna doorlopen) wijzigt er niets.

In onderstaande tabel vind je een schematische voorstelling van de huidige situatie:

Federale overheid - RVA Vlaamse overheid – Departement WSE
Thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) Aanmoedigingspremies
Loopbaanonderbreking algemeen stelsel
(zonder motief)
Aanmoedigingspremies
Loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel Aanmoedigingspremies (niet meer sinds 1/2/2016)

 

Ten gevolge de 6de staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd geworden voor de ‘loopbaanonderbreking algemeen stelsel (zonder motief)’ en de ‘loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel’. Deze 2 stelsels worden hervormd en omgedoopt tot ‘Vlaams zorgkrediet’. De Vlaamse aanmoedigingspremies worden geïntegreerd in dit nieuwe stelsel.

De thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en moeten dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.

In onderstaande tabel vind je de situatie vanaf 2 september 2016:

Federale overheid - RVA Vlaamse overheid – Departement WSE
Thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) Aanmoedigingspremies
Loopbaanonderbreking algemeen stelsel (zonder motief) Vlaams zorgkrediet
Loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel

De onderbrekingsuitkering ikv een thematisch verlof kan niet gecumuleerd worden met het Vlaams zorgkrediet. Met andere woorden, deze kunnen niet gelijktijdig opgenomen worden.

Contact

Vlaams zorgkrediet

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Dienst: 
Vlaams zorgkrediet
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700