VOV - Werknemer

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Werknemers die tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest voor minstens 50%

 • Privé: Werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 
 • Vlaams gewest: De vestiging waar de werknemer effectief tewerkgesteld is ligt in het Vlaams gewest. 
 • Minstens 50%: Referentie voor het tewerkstellingspercentage is de maand september van het opleidingsjaar. Als u in september minder dan 50% tewerkgesteld bent (of helemaal niet), geldt het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de opleiding start. 
  Opgelet: Werknemers die halftijds tewerkgesteld zijn volgens een vast uurrooster kunnen enkel Vlaams opleidingsverlof opnemen tijdens opleidingsuren die samenvallen met de arbeidstijd.

 

Wat houdt het Vlaams opleidingsverlof in?

Het Vlaams opleidingsverlof is het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon als u 

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die erkend is voor de Vlaamse opleidingsincentives 
  OF
 • een loopbaangerichte opleiding volgt in functie van een persoonlijk ontwikkelingsplan
  OF
 • examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie 
  OF
 • examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert rond de erkenning van verworven competenties (ervaringsbewijs)

Alle rechtgevende opleidingen/examens zullen geregistreerd worden in de ‘Opleidingsdatabank’.

 

Welke opleidingen geven recht op VOV?

De erkende opleidingen worden verzameld in de opleidingsdatabank
De opleidingsdatabank is momenteel nog niet beschikbaar. 

 

Hoeveel uren Vlaams opleidingsverlof kan ik inzetten?

Iedere rechthebbende werknemer heeft jaarlijks recht op maximum 125 uren VOV. 
Het concrete aantal uren VOV per individu wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen:

 • opleidingen gebaseerd op regelmatige aanwezigheid:
  aantal uren VOV conform het aantal werkelijk aanwezige lesuren.
 • opleidingen gebaseerd op studiepunten: 
  4 uren VOV per studiepunt.
  6 uren VOV per studiepunt t.e.m. schooljaar 2021-2022, indien het gaat om een graduaatsopleiding van het hoger onderwijs.
 • opleidingen in het volwassenenonderwijs: 
  Aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding.
 • het afleggen van examens bij de examencommissie: 
  8 uren VOV per examen 
 • het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 
  16 uren VOV per examen

 

Wanneer mag ik Vlaams opleidingsverlof opnemen?

U kan VOV opnemen vanaf één dag vóór de startdatum van de opleiding/het examen t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding/na het laatste examen. 
De regelgeving VOV gaat van kracht op 1 september 2019 en geldt dus voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019.

 

Hoe kan ik Vlaams opleidingsverlof aanvragen?

De procedure voor het aanvragen van VOV kan u hier nalezen.