VOV - Werknemer

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest. 

 • Privé: Werknemers in de privésector zijn werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. 
 • Vlaams gewest: De vestigingseenheid van de werknemer, zoals ingegeven in DmfA, ligt in het Vlaams gewest. 
 • Minstens 50%: Referentie is de maand september van het opleidingsjaar. Als u in september minder dan 50% tewerkgesteld bent, geldt het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start. 

 

Wat houdt het Vlaams opleidingsverlof in?

Het Vlaams opleidingsverlof is het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon als u 

 • een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt die recht geeft op VOV
  OF
 • een loopbaangerichte opleiding volgt
  (= een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding)
  OF
 • examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie 
  OF
 • examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Alle opleidingen/examens die recht geven op VOV worden geregistreerd in de ‘Opleidingsdatabank’.

 

Welke opleidingen geven recht op VOV?

Alle opleidingen die recht geven worden gepubliceerd in de opleidingsdatabank
De opleidingsdatabank is beschikbaar vanaf mei 2019. 

 

Hoeveel uren VOV kan ik opnemen?

Je hebt per schooljaar recht op max. 125 uren VOV. 

Het concrete aantal uren VOV per individu wordt bepaald door je tewerkstellingspercentage en het type opleiding/examen:

 • Het maximum van 125 uren wordt herleid in functie van je tewerkstellingspercentage (TWP). 
  bv. TWP in september (DmfA) = 75%: Je hebt recht op 93,75 uren VOV
  bv. TWP in september (DmfA) = 100%: Je hebt recht op 125 uren VOV

   
 • Als je 50% werkt met een vast uurrooster geldt er een bijkomende voorwaarde:
  Je hebt enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd. Je kan het VOV enkel opnemen tijdens die samenvallende uren. 
   
 • Opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen:
  --> Aantal uren VOV conform het aantal aanwezige lesuren.
   
 • Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 
  --> 4 uren VOV per studiepunt.
       Uitzondering:  HBO5-opleidingen: 6 uren VOV per studiepunt t.e.m. schooljaar 2021-2022.
   
 • Opleidingen in het volwassenenonderwijs: 
  --> Aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding.
   
 • Het afleggen van examens bij de examencommissie: 
  --> 8 uren VOV per examen
 • het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 
  --> 16 uren VOV

 

Wanneer mag ik Vlaams opleidingsverlof opnemen?

Vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen. 

 

Hoe kan ik Vlaams opleidingsverlof aanvragen?

De procedure voor het aanvragen van VOV kan u hier nalezen. 

 

 

 

 

 

Contact

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Dienst: 
Vlaams opleidingsverlof
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700