VOV in het kort: De grootste verschillen met betaald educatief verlof

Hoeveel uren VOV kan je krijgen?

Alle erkende opleidingen geven per schooljaar recht op maximum125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV).
Opgelet: Een voltijdse werknemer heeft recht op maximum 125 uren. Voor een deeltijdse werknemer wordt dit maximum beperkt in verhouding tot zijn tewerkstellingspercentage.

Het effectief aantal uren VOV per individu wordt bepaald op basis van: 

 • de aanwezigheid in de les 
  (contactonderwijs)
  OF
 • het aantal studiepunten van de gevolgde opleiding 
  (hoger onderwijs Vlaamse gemeenschap)
  OF
 • het aantal voorziene lestijden 
  (volwassenonderwijs Vlaamse gemeenschap)
  OF
 • het type examen 
  (Vlaamse examencommissie/examen EVC)

 

Welke opleidingen geven recht op VOV?

De opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof als ze:

 1. leidt tot het verwerven van ten minste één van de groepen competenties:
  • basiscompetenties
  • beroepsspecifieke competenties
  • algemene arbeidsmarktcompetenties

  De specificaties van deze groepen competenties en het beoordelingssysteem moeten nog vastgelegd worden in een ministerieel besluit.

 2. per jaar minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten of 32 lestijden in het volwassenenonderwijs betreft
 3. wordt gegeven door een geregistreerd dienstverlener  
 4. geregistreerd werd bij het Departement voor Werk en Sociale Economie

De erkende opleidingen worden verzameld in de opleidingsdatabank. In deze online databank worden alle opleidingen die recht geven op de Vlaamse opleidingsincentives (Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet, Opleidingscheques) geregistreerd. Iedereen kan de opleidingsdatabank online raadplegen.
De opleidingsdatabank is momenteel nog niet beschikbaar. 

 

Digitale dossierbehandeling

De uitwisseling van alle gegevens over het volgen van de opleiding/het afleggen van examens zal digitaal gebeuren via het online platform voor de Vlaamse opleidingsincentives.
Het online platform is momenteel nog niet beschikbaar.