VOV - Opleidingsverstrekker

Is onze huidige opleiding in erkend voor Vlaams opleidingsverlof?

Als de opleiding op dit moment een erkenning heeft voor betaald educatief verlof (BEV) wordt ze opgenomen in de opleidingsdatabank en is ze in schooljaar 2019-2020 erkend voor VOV.

Opgelet: Om je erkenning BEV over te dragen naar VOV moet u een geregistreerde dienstverlener zijn:

Zonder registratie als opleidingsverstrekker kan uw opleiding niet in de databank terechtkomen.

 

Hoe kunnen wij onze nieuwe opleiding laten erkennen voor Vlaams opleidingsverlof?

Van zodra de opleidingsdatabank online staat, kan u hier een digitale aanvraag tot erkenning indienen voor opleidingen die niet geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank en die starten op 1 september 2019 of later. 

U moet de erkenningsaanvraag minstens drie maanden voor de start van de opleiding indienen. 

De beoordeling van de erkenningsaanvraag gebeurt door de Vlaamse opleidingscommissie (VOC) of door het bevoegde paritair comité. 

 

Aan welke voorwaarden zal onze opleiding moeten voldoen om erkend te worden/blijven voor Vlaams opleidingsverlof?

Vanaf 1 september gelden de volgende voorwaarden:

  1. De opleiding (of het opleidingsonderdeel) bevat minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten of minstens 32 lestijden 
  2. Uw opleidingsinstituut is een geregistreerde dienstverlener
  3. De opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank
  4. De opleiding voldoet inhoudelijk aan de criteria arbeidsmarktgerichtheid. Dit beoordelingskader moet nog worden vastgelegd door de minister. 

Opmerking: 
Elke opleiding moet voldoen aan de vier voorwaarden, behalve

  • loopbaangerichte opleidingen: enkel voorwaarden 1 en 2
  • mentoropleidingen en het afleggen van examens (examencommissie en EVC): enkel voorwaarden 2,3 en 4. 

 

Eens erkend, altijd erkend?

Neen. Er zal een jaarlijkse beoordeling gebeuren via een evaluatierapport
Concreet: In de loop van het schooljaar worden alle opleidingen uit de opleidingsdatabank beoordeeld op arbeidsmarktgerichtheid:
Positieve evaluatie? > De erkenning wordt met een jaar verlengd.
Negatieve evaluatie? > Op 31 december van het jaar nà de evaluatie wordt de opleiding verwijderd uit de databank.  

 

Vanaf wanneer kunnen wij ‘Attesten van inschrijving’ voor Vlaams opleidingsverlof afleveren aan onze cursisten?

Van zodra een opleiding geregistreerd staat in de opleidingsdatabank kan u een ‘attest van inschrijving’ voor VOV afleveren. Het afleveren van het attest gebeurt op vraag van de werknemer.  
De regelgeving van VOV gaat in voor opleidingen die starten vanaf 1 september 2019.