VOV - Opleidingsverstrekker

Kom naar onze infosessies over de Vlaamse opleidingsincentives!

Tijdens de infosessie wordt onder andere de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof toegelicht. 
Klik hier voor data en locaties.
 

Mijn opleiding is momenteel erkend voor BEV.
Zal ze ook recht geven op VOV? 

De opleidingsverstrekkers van opleidingen met een geldige erkenning voor BEV via de Vlaamse erkenningscommissie of een bevoegd paritair comité, krijgen in de loop van het voorjaar een mail van ons met een overzicht van deze opleidingen. Enkele opleidingsverstrekkers hebben al bericht gekregen.  

 Via deze mail krijg je de kans om de gegevens van deze opleiding(en) te vervolledigen in een tabel en naar ons door te sturen. Als wij de nodige informatie ontvangen en uw organisatie is een geregistreerde dienstverlener (zie hieronder), dan kunnen wij de opleiding(en) registreren in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives en geven ze bijgevolg vanaf 1 september 2019 recht op VOV. 

 

Mijn opleiding(en) zijn nog niet/niet meer erkend voor BEV.
Hoe kan ik een aanvraag indienen zodat zij recht geven op BEV of VOV? 

  • Mijn opleiding start vóór 1 september 2019 

In dit geval is het belangrijk dat de opleiding nog een erkenning heeft in het kader van BEV. Erkenningsaanvragen voor BEV moeten ten laatste op 23/04/2019 bij ons toekomen.  
Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure. 

Indien je opleiding nog een erkenning voor BEV krijgt, krijg je later van ons een mail (zoals hierboven beschreven) met het oog op de overdracht naar VOV.  
 

  • Mijn opleiding start op 1 september 2019 of later 

Deze opleidingen worden behandeld volgens de regelgeving van VOV.  
Vanaf mei 2019 kan je je aanvraag online indienen onder de regelgeving van VOV.
De aanvraag wordt gescreend op de volgende punten:  

  1. De opleiding (of het opleidingsonderdeel) bevat minstens 32 contacturen
    of minstens 3 studiepunten of minstens 32 lestijden
  2. Uw organisatie is een geregistreerde dienstverlener (zie hieronder)
  3. De opleiding voldoet inhoudelijk aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid (pdf).
    Bij een positieve screening wordt jouw opleiding door het departement geregistreerd in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives en geeft ze bijgevolg recht op VOV.  

 

Opmerking:  
Elke opleiding moet voldoen aan de vier voorwaarden, behalve 

- loopbaangerichte opleidingen: enkel voldoen aan voorwaarden 1 en 2 

- mentoropleidingen en het afleggen van examens (examencommissie en EVC): enkel voldoen aan voorwaarden 2,3 en 4.
 

Geregistreerde dienstverleners  

Binnenkort moet je als opleidingsverstrekker een geregistreerd dienstverlener zijn opdat jouw opleidingen recht kunnen geven op de Vlaamse opleidingsincentives, waaronder Vlaams opleidingsverlof.  

Hoe word ik een geregistreerd dienstverlener?  

Enkel de opleidingen van geregistreerde dienstverleners worden geregistreerd in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives!  

 

HO, CVO, Syntra Vlaanderen, vakbondsorganisaties 

Opleidingen uit het basisaanbod van Hoger onderwijs (bachelors en masters, graduaatsopleidingen, alsook schakel- en voorbereidingsprogramma’s), Centra voor volwassenenonderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties worden niet door ons departement (Werk en Sociale Economie) gescreend op arbeidsmarktgerichtheid, maar door respectievelijk het departement Onderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties zelf. Bij een positieve beoordeling worden zij geregistreerd in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. 

 

Eens geregistreerd in de databank, altijd geregistreerd?

De opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank worden jaarlijks gescreend of ze nog voldoen aan de beoordelingscriteria. Bij een positieve evaluatie wordt de registratie met een jaar verlengd. Bij een negatieve evaluatie wordt de opleiding verwijderd uit de databank op 31 december van het jaar na de negatieve evaluatie. Op die manier heb je voldoende tijd om de opleidingsinhoud bij te sturen op basis van de beoordelingscriteria en een nieuwe aanvraag tot registratie in te dienen.

 

Vanaf wanneer kunnen wij ‘Attesten van inschrijving’ voor VOV afleveren aan onze cursisten? 

Van zodra een opleiding geregistreerd staat in de opleidingsdatabank kan u een ‘attest van inschrijving’ voor VOV afleveren. Het afleveren van het attest gebeurt op vraag van de werknemer.  

Contact

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Dienst: 
Vlaams opleidingsverlof
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700