Opleidingen die recht geven

Beoordelingssysteem en opleidingsdatabank

De opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof vind je vanaf mei 2019 in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. Ze moeten voldoen aan de criteria van het beoordelingssysteem (pdf / 0.56 MB).

 

HO, CVO, Syntra Vlaanderen, vakbondsorganisaties 

Opleidingen uit het basisaanbod van Hoger onderwijs (bachelors en masters, graduaatsopleidingen, alsook schakel- en voorbereidingsprogramma’s), Centra voor volwassenenonderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties worden niet door ons departement (Werk en Sociale Economie) gescreend op arbeidsmarktgerichtheid, maar door respectievelijk het departement Onderwijs, Syntra Vlaanderen en de representatieve werknemersorganisaties zelf. Elke instantie hanteert wel hetzelfde beoordelingssysteem (pdf / 0.56 MB). Bij een positieve beoordeling worden zij geregistreerd in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. 

 

Eens geregistreerd in de databank, altijd geregistreerd?

De opleidingen die geregistreerd zijn in de opleidingsdatabank worden jaarlijks gescreend of ze nog voldoen aan de criteria van het beoordelingssysteem (pdf). Bij een positieve evaluatie wordt de registratie met een jaar verlengd. Bij een negatieve evaluatie wordt de opleiding verwijderd uit de databank op 31 december van het jaar na de negatieve evaluatie. Op die manier heb je voldoende tijd om de opleidingsinhoud bij te sturen op basis van de beoordelingscriteria en een nieuwe aanvraag tot registratie in te dienen.

Contact

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Dienst: 
Vlaams opleidingsverlof
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700