A5 Specifieke functie

Een toelating tot arbeid wordt toegelaten voor specifieke categorieën van werknemers, zoals bepaald in artikel 17 van het BVR. Een aantal van deze toelatingen zijn gerelateerd aan zeer concrete specifieke functies of jobs - naast andere concrete voorwaarden van die categorie:

- Bedienaar erkende eredienst
- Journalist
- Gespecialiseerde technieker
- Tewerkstelling internationaal akkoord
- Au-pair jongere