A4 Knelpuntberoep

Algemene bepalingen

Een toelating tot arbeid van bepaalde duur wordt alleen uitgereikt aan de in België gevestigde werkgever als het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden. Dit onmogelijk vinden van een kandidaat-werknemer op de lokale arbeidsmarkt dient door de Belgisce werkgever (die de toelating tot arbeid aanvraagt) gestaafd te worden door bijzondere economische of sociale redenen.
Deze bepaling is niet van toepassing op de categorieën opgenomen in artikels 16 (van rechtswege toelatingen tot arbeid), 17 (de specifieke categorieën) en 19 (toelating tot arbeid van onbepaalde duur) van het BVR (pdf / 0.17 MB).

Echter wordt de bovenstaande bepaling beschouwd als vermoed vervuld te zijn voor die functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is - de zogeheten knelpuntberoepen. Daarvoor stelt de minister tweejaarlijks een lijst van middengeschoolde functies op, waarvoor bepaald werd dat er een structureel tekort aan arbeidskrachten is. Onder deze middengeschoolde functies dient men te verstaan: functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 en 4 vereist zijn op basis van ervaring of opleiding.
 

Lijst van middengeschoolde functies

De concrete lijst die geldig is vanaf 1 januari 2019 (tot 28 februari 2021) werd gepubliceerd in het Ministerieel Besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functie waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat van 19 december 2018 (pdf / 0.65 MB).
Deze lijst bevat twintig functies. Over deze functies kan men informatie terugvinden op de websites van Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent - twee websites van de Vlaamse overheid waar u de concrete en uitgebreide invulling van beroepen terugvindt, zoals de basisactiviteiten, de vereiste kennis, de gewenste vaardigheden (cognitief, probleemoplossend en motorisch), de omgevings- en handelingscontexten, autonomie en verantwoordelijkheden, en de eventuele wettelijke en/of bijkomende attesten en instapvoorwaarden.

 1. Besturen van voertuigen en machines:
  - bestuurder trekker-oplegger: bestuurt een vrachtwagen en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures, de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen teneinde de handelingen en werkzaamheden met betrekking tot het ophalen, leveren en transporteren van ladingen uit te voeren. Betrokkene dient te beschikken over een rijbewijs CE.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - vrachtwagenbestuurder met aanhangwagen: bestuurt een vrachtwagen en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures, de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen teneinde de handelingen en werkzaamheden met betrekking tot het ophalen, leveren en transporteren van ladingen uit te voeren. Betrokkene dient te beschikken over een rijbewijs CE.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  -
  vrachtwagenbestuurder vaste wagen: bestuurt een vrachtwagen en houdt zich hierbij aan de kwaliteitsprocedures, de veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen teneinde de handelingen en werkzaamheden met betrekking tot het ophalen, leveren en transporteren van ladingen uit te voeren. Betrokkene dient te beschikken over een rijbewijs C.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  -
  bestuurder bouwplaatsmachines: bestuurt en bedient een bouwplaatsmachine teneinde graafwerken, grondverzet, verdichtingen, kleine hijsopdrachten en/of verplaatsingen van materialen (aarde, grint, rotsen, stenen, zand, geprefabriceerde bouwelementen, buizen,…) uit te voeren op bouwplaatsen.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  -
  kraanbestuurder: mobiele hijskraanbestuurder rijdt met en bedient een mobiele hijskraan teneinde lasten te hijsen en te verplaatsen op bouwplaatsen.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 en Competent
   
 2. Onderhouden van voertuigen en machines
  - onderhoudsmecanicien: voert preventieve onderhoudsacties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid…) van industriële machines en installatieste behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren. Hij plant en voert correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid…) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 en Competent
  - onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens: voert diagnose en complexe werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica en hydraulica combineren volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken. Hij voert complexe diagnoses en werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica, hydraulica en pneumatica combineren, volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de zware bedrijfsvoertuigen voor goederen- en personenvervoer operationeel te maken of te houden.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 of Vlaamse Kwalificatiestructuur3 en Competent
  - technicus voertuigen: voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - technieker werf-, landbouw- en hefmachines: voert complexe diagnoses en werkzaamheden uit die elektriciteit, elektronica, mechanica, pneumatica en hydraulica combineren, volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de machines operationeel te maken en te houden, die gebruikt worden in de bouwkunde, goederenbehandeling, landbouw en tuinbouw.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 of Vlaamse Kwalificatiestructuur3 en Competent
   
 3. Installeren, monteren en onderhouden van elektrische, elektronische en sanitaire installaties
  - bordenbouwer: monteert elektrische of elektromechanische componenten in kasten, apparatuur, materiaal of op diverse dragers (frame, borden, ...). Hij sluit de componenten aan conform de veiligheidsregels en reglementering.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - industrieel elektrotechnisch installateur, technicus industriële installaties, technicus ontwerper industriële automatisering of technicus industriële automatisering: monteert en plaatst leidingen en dozen, trekt draden en kabels, plaatst en sluit elektrische componenten aan in de verschillende borden conform het AREI teneinde de eigen elektrische installatie in bedrijf te stellen. Hij monteert en installeert de domotica-, ventilatie- en verlichtingssystemen en verbindt de toepassingen onderling of in een netwerk teneinde de installatie in dienst te stellen. Hij monteert en plaatst leidingen, kanalen, toestellen en toebehoren aan de hand van plannen en instructies teneinde een sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw klaar te maken voor het in dienst stellen. Hij realiseert en behoudt de werking van processor gestuurde productie- en proceslijnen en/of producten teneinde te voldoen aan de vooropgestelde specificaties en de continuïteit van de installatie te verzekeren.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 of Vlaamse Kwalificatiestructuur3 of Vlaamse Kwalificatiestructuur4 of Vlaamse Kwalificatiestructuur5 of Vlaamse Kwalificatiestructuur6 en Competent1 of Competent2
  - installateur van datacommunicatienetwerken: installeert, configureert, optimaliseert en herstelt elektrische installaties, sensoren, componenten, systemen en netwerken van apparaten en installaties verbonden via een netwerk, teneinde de voortdurende beschikbaarheid en continuïteit te verzekeren van deze in een netwerk geconnecteerde apparaten en installaties.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - onderhoudselektricien, technicus elektronische installaties, technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica: voert onderhoud uit op installaties en materialen op basis van werkinstructies, elektrische plannen en schema's, draagt bij tot het zoeken van storingen en voert herstellingen uit van elektrotechnische delen van installaties teneinde over te gaan tot het preventief en correctief onderhoud van elektrische installaties. Hij plant en voert correctieve, preventieve, predictieve en adaptieve acties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid…) van industriële machines, installaties of systemen te behouden, aan te passen, te verbeteren en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 en Competent
  - onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties of monteur centrale verwarmingsinstallaties: voert herstellingen, regelingen, optimalisering en onderhoud uit en stelt installaties in werking teneinde verwarmings-, ventilatie- en klimatisatiesystemen in gebouwen voor huishoudelijk, tertiair en industrieel gebruik volgens de veiligheidsregels en de regelgeving te realiseren. Hij selecteert en plaatst installaties voor water, riolering, gas en distributieleidingen van vloeistoffen of gassen, teneinde de eigen sanitaire, centrale verwarmings- of ventilatie-installatie voor een residentieel of niet-residentieel gebouw in dienst te stellen. Hij controleert, stelt regelingen in en voert metingen uit aan sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallatie in gebouwen voor residentieel en tertiair gebruik en ook ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie in gebouwen voor residentieel gebruik teneinde deze installaties op te starten, te regelen, te onderhouden en te herstellen.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 of Vlaamse Kwalificatiestructuur3 en Competent
  - pijpfitter: vervaardigt onderdelen van buisleidingen voor transport van vloeistoffen en gassen op basis van metalen buizen of kunststofbuizen en appendages en monteert ter plaatse volgens de voorschriften en productievereisten teneinde een installatiedeel volgens de gegeven specificaties te realiseren. Hij meet buisinstallaties ter plaatse op, zet om in een isometrische tekening, maakt de materiaallijst en snijlijst en doet bijgevolg de totale werkvoorbereiding teneinde de pijpfitter of zichzelf in staat te stellen om met deze correcte informatie installatiedelen te realiseren volgens de gegeven specificaties.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur1 of Vlaamse Kwalificatiestructuur2 en Competent
  - residentieel elektrotechnisch installateur: het bedraden en aansluiten van installaties op zeer lage spanning en het uitvoeren van herstellings- en onderhoudswerkzaamheden teneinde de elektrische installatie in gebouwen voor huishoudelijk en tertiair gebruik te realiseren en in bedrijf te stellen volgens de veiligheidsregels.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - sanitair installateur: maakt alle elementen klaar die noodzakelijk zijn voor de volledige installatie van een sanitaire uitrusting, plaatst ze volgens de veiligheidsregels en voert herstelwerkzaamheden uit teneinde de sanitaire installatie te realiseren, in werking te stellen en te onderhouden.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
   
 4. Voeding
  - chef-kok: bepaalt, organiseert en superviseert de keukenactiviteiten in een horecabedrijf (uitwerken van menu's, gerechten bereiden en opmaken, producten bestellen, ...). Hij werkt volgens de normen voor hygiëne en voedselveiligheid en de kwaliteits- en budgetvereisten. Hij controleert en coördineert de activiteiten van een team. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van kooktechnieken tot warme en koude keukenbereidingen, creëert gerechten conform bedrijfsformule, denkt mee over de samenstelling van de kaart, stelt technische fiches op, volgt keukenprocessen op, regelt de organisatie van de keuken, verbetert constant de kwaliteit van het werk en de gerechten en beheert de voorraden teneinde een goede dienstverlening te garanderen en een kwaliteitsvolle maaltijd af te leveren aan de gast.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
  - slager: bestelt, keurt en koopt het vlees aan teneinde producten klaar te maken om deze in eenconsumptiecircuit te brengen onder de vormen van vlees, gehakt, vleesbereidingen, vleesproductenof bereide gerechten.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
   
 5. Verzorging
  - zorgkundige: volgt onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op, begeleidt deze bij de activiteiten van het dagelijks leven en staat in voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn.
  specifieke infofiche Vlaamse Kwalificatiestructuur en Competent
   

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokken mandataris.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort wanneer de werknemer nog niet in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, of een kopie van de Belgische verblijfsvergunning wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.
  Let op: een betrokken buitenlandse werknemer mag enkel in België aanwezig zijn op het ogenblik van de indiening van de aanvraag indien hij het statuut van langdurig ingezeten onderdaan (pdf / 3.42 MB) in een andere lidstaat van de Europese Unie verkregen heeft (zie BVR (pdf / 0.17 MB) artikel 7,2°) - alle andere buitenlandse werknemers mogen dus NIET in België aanwezig zijn op het ogenblik van de indiening van de aanvraag van een toelating tot arbeid voor een tewerkstelling in knelpuntberoep;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart dient het aanvraagdossier twee maanden voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (docx / 0.07 MB)”.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de Belgische verblijfsvergunning van de betrokken werknemer;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt en/of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt.

Let op: een toelating tot arbeid voor een tewerkstelling in een knelpuntberoep van de ministriële lijst wordt enkel toegekend aan een Belgische werkgever! Er kan dus nooit een toelating tot arbeid toegekend worden voor een tewerkstelling in een knelpuntberoep via een detachering, noch via een tewerkstelling bij een buitenlandse onderneming (zelfs met een Belgisch ondernemingsnummer) rechtstreeks in België!