A1 Specifiek looncriterium

Een toelating tot arbeid wordt toegelaten voor specifieke categorieën van werknemers, zoals bepaald in artikel 17 van het BVR. Een aantal van deze toelatingen zijn gerelateerd aan een specifiek looncriterium - naast andere concrete voorwaarden van die categorie:

- Hooggeschoolde
- Leidinggevende
- Beroepssporter/Trainer/Scheidsrechter
- Schouwspelartiest
- Europese blauwe kaart