A Toelating tot arbeid bepaalde duur - tewerkstelling met arbeidskaart en arbeidsvergunning