B6 Bijzondere categorie

Naast alle typische groepen van toelatingen tot arbeid - zoals looncriterium, wetenschappelijk onderzoek & onderwijs, stage & opleiding (zie overzicht) - blijven er een aantal categorieën die te specifiek zijn en daarom apart vermeld worden.

- Binnen de onderneming overgeplaatste leidinggevende/specialist/stagiair-werknemer ofte de Intra-corporate transferee
- Vrijwilliger
- Overige