B6-2 Bijzondere categorie - Vrijwilliger

Afdeling 6 van Hoofdstuk 8 van het BVR (pdf / 0.17 MB) voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2014/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op vrijwilligerswerk (alsook onderzoek, studie, stages, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of aupairactiviteiten). Voor de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel II, hoofdstuk 6 van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 van toepassing.

Evenwel treedt hoofdstuk 8 pas in werking op de dag van de inwerkingtreding van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 - zie artikel 85 van het BVR (pdf / 0.17 MB).

Hierdoor kan men voor een vrijwilliger nog geen gecombineerde vergunning aanvragen.