Werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Loketten enkel op maandag en donderdag

Vanaf 15 april zal er enkel nog een loket geopend zijn van 9.00 tot 12.00 op maandag en donderdag in de VAC’s van Antwerpen, Gent en Leuven.
Ons contacteren

Tweede infosessie nieuw economisch migratiebeleid en single permit

Sinds 01/01/2019 is de procedure gewijzigd voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen. Hiervoor dient men een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) aan te vragen.

Om u daarover te informeren organiseren we een tweede gratis infonamiddag op 25 april 2019. Deze gaat door van 13u30 tot 17u00 in het auditorium van het VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw – Koningin Maria Hendrikaplein 70,bus 60, 9000 Gent. Hier kan je inschrijven voor deze infonamiddag

Belangrijke wijziging i.v.m. de plaats van indienen voor een aanvraagdossier arbeidskaart

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid per post opgestuurd te worden op de centrale administratie te Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 20.
De aanvragen moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Gent en Leuven) ingediend worden. U dient dus geen rekening meer te houden met de effectieve Vlaamse provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden. Alle aanvragen voor het Vlaamse Gewest dienen derhalve opgestuurd te worden naar de centrale administratie te Brussel. U kan uiteraard nog steeds terecht aan onze provinciale loketten voor het bekomen van informatie en documenten. Dit blijft tot op heden georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag - telkens van 9u tot 12u.

Let wel: er bestaat GEEN LOKET op dit adres van de centrale administratie te Brussel! Men dient dus een aanvraag per post op te sturen aangezien ter plaatse in Brussel een aanvraag louter ofwel in de brievenbus gestoken kan worden ofwel aan de algemene ontvangstbalie van het gebouw kan worden afgegeven aan het baliepersoneel. Maar dat betekent dus niet dat een medewerker van dienst Economische migratie ter beschikking staat van een eventuele klant (werkgever of werknemer) voor het indienen van een aanvraag of voor het verschaffen van informatie of documenten. Daarvoor dient een klant per telefoon of per e-mail contact op te nemen.

Postadres aanvraagdossiers:

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be.

Toelating tot arbeid bepaalde duur

Toelating tot arbeid bepaalde duur

 

gecombineerde vergunning

 

Enkel tewerkstelling
meer dan 90 dagen

Toelating tot arbeid onbepaalde duur

Gecombineerde vergunning

Toelating tot arbeid van rechtswege

Algemene informatie