Werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

Klantenkantoren Dienst Economische Migratie in Vlaamse Administratieve Centra beperkt tot donderdag(voormiddag)

Vanaf half augustus 2019 wordt in de drie VAC's te Antwerpen, Gent en Leuven het klantenkantoor beperkt tot enkel donderdag - het loket zal dan steeds geopend zijn tussen 9u en 12u. Het loket zal dus niet meer op maandagen georganiseerd worden.

 

Ambtshalve arbeidskaart en arbeidsvergunning

De Vlaamse Dienst Economische Migratie biedt een oplossing bij de verlengingen van toelatingen tot arbeid om zo een stopzetting of een schorsing van de tewerkstelling te vermijden. Een tijdelijke ambtshalve arbeidskaart en arbeidsvergunning kan zo een garantie bieden op een ononderbroken voortzetting van de tewerkstelling gedurende de periode dat de werknemer nog beschikt over een geldige verblijfstitel, en dat in afwachting van de eindbeslissing inzake de gecombineerde vergunning.
De werkwijze die de dienst zal toepassen voor het al dan niet afleveren van een dergelijke ambtshalve arbeidskaart en -vergunning, vindt u terug op de pagina over de Gecombineerde vergunning - onderaan bij punt 5.
Let wel: deze regeling gaat in vanaf maandag 17 juni 2019 - alle reeds afgehandelde beslissingen van voor die datum worden NIET meer in aanmerking genomen om een ambtshalve arbeidskaart en arbeidsvergunning toe te kennen!

Belangrijke wijziging i.v.m. de plaats van indienen voor een aanvraagdossier arbeidskaart

Vanaf 1 januari 2019 dienen alle aanvraagdossiers voor een toelating tot arbeid per post opgestuurd te worden op de centrale administratie te Brussel, Koning Albert II-laan 35 bus 20.
De aanvragen moeten dus niet meer in de provinciale kantoren (Antwerpen, Gent en Leuven) ingediend worden. U dient dus geen rekening meer te houden met de effectieve Vlaamse provincie waar de tewerkstelling zal plaatsvinden. Alle aanvragen voor het Vlaamse Gewest dienen derhalve opgestuurd te worden naar de centrale administratie te Brussel. U kan uiteraard nog steeds terecht aan onze provinciale loketten voor het bekomen van informatie en documenten. Dit blijft tot op heden georganiseerd op maandag, dinsdag en donderdag - telkens van 9u tot 12u.

Let wel: er bestaat GEEN LOKET op dit adres van de centrale administratie te Brussel! Men dient dus een aanvraag per post op te sturen aangezien ter plaatse in Brussel een aanvraag louter ofwel in de brievenbus gestoken kan worden ofwel aan de algemene ontvangstbalie van het gebouw kan worden afgegeven aan het baliepersoneel. Maar dat betekent dus niet dat een medewerker van dienst Economische migratie ter beschikking staat van een eventuele klant (werkgever of werknemer) voor het indienen van een aanvraag of voor het verschaffen van informatie of documenten. Daarvoor dient een klant per telefoon of per e-mail contact op te nemen.

Postadres aanvraagdossiers:

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel

Contact per telefoon: 02 / 553 43 00

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be.

Toelating tot arbeid bepaalde duur

Toelating tot arbeid bepaalde duur

 

gecombineerde vergunning

 

Enkel tewerkstelling
meer dan 90 dagen

Toelating tot arbeid onbepaalde duur

Gecombineerde vergunning

Toelating tot arbeid van rechtswege

Algemene informatie