Werknemers buitenlandse nationaliteit (vanaf 2019)

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis!

Belangrijk bericht aan werkgevers: 

De aanvraag en de afgifte van arbeidsvergunningen en arbeidskaarten is gratis. De dienst Economische Migratie en Regulering vraagt de werkgever nooit om een bepaalde som over te schrijven, noch als kostenvergoeding, noch als waarborg, alvorens een arbeidsvergunning of arbeidskaart af te leveren. 

Indien u briefwisseling in die zin zou ontvangen, vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met de Dienst Economische Migratie en Regulering: tel: 02 553 08 37 - e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be.

 

Toelating tot arbeid bepaalde duur

 

Tewerkstelling van
maximaal 90 dagen

 

arbeidskaart en
arbeidsvergunning

Toelating tot arbeid bepaalde duur

 

Tewerkstelling van
meer dan 90 dagen

 

gecombineerde vergunning

Toelating tot arbeid onbepaalde duur

Gecombineerde vergunning

Toelating tot arbeid van rechtswege

Algemene informatie