Wie komt niet in aanmerking voor de transitiepremie?

In volgende gevallen kom je niet in aanmerking voor de Transitiepremie:

  • Je mag de transitiepremie niet cumuleren met subsidies of premies voor beginnende zelfstandigen toegekend door andere gewestoverheden dan de Vlaamse overheid.
  • Je werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met als doel het verkrijgen van de transitiepremie.
  • Je mag gedurende de volledige periode van toekenning van de transitiepremie, geen diensten verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij wie je in dienst was of van de groep waartoe je werkgever behoort.
  • Je kan geen nieuwe transitiepremie aanvragen binnen een periode van 6 jaar na de laatste uitbetaling van je transitiepremie.
  • Je combineert je beroepsbezigheid als zelfstandige met een arbeidsovereenkomst of het statuut van ambtenaar.
Contact

Transitiepremie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel

 

  Wilt u liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeldt dit in uw mail en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te contacteren!