Wat is het Prestarterstraject?

Hier kan je het formulier "attest prestarterstraject" downloaden (docx / 0.06 MB)

Waarom een prestarterstraject?

Het bekomen van de transitiepremie is afhankelijk van het succesvol doorlopen van een voorbereidend prestarterstraject. Deze trajecten werken in op de voorbereiding van werklozen als zelfstandige. Tijdens het traject kan men de werkloosheidsuitkering combineren met de voorbereiding van de eigen zaak. De transitiepremie wordt zo gepositioneerd als een vervolg op een succesvol prestarterstraject, op het moment dat de werkzoekende zich inschrijft als zelfstandige in hoofdberoep. Door de premie in te zetten op dit ‘kantelmoment’ verlagen we de financiële drempel en onzekerheid voor werkzoekenden die ondernemerschapsambities hebben, en verhogen we de kans dat de stap naar ondernemerschap daadwerkelijk wordt gezet. De aansluiting op de prestarterstrajecten betekent bovendien dat de premie niet zonder meer wordt toegekend, maar dat doorheen het traject wordt toegekeken op het engagement van de betrokkene en de haalbaarheid van het ondernemingsplan.

Wat is een prestarterstraject?

Een prestarterstraject focust op de voorbereiding van de opstart van een eigen onderneming en heeft tot doel aan te leren hoe een degelijk en onderbouwd ondernemings- en financieel plan wordt opgesteld, waarbij de haalbaarheid van het ondernemersidee wordt ingeschat.  Dit moet garanderen dat een kandidaat ondernemer met een realiseerbaar ondernemingsplan start. 

Het prestarterstraject heeft een minimum doorlooptijd van 6 weken en omvat daartoe minimaal de volgende elementen:

  • de opmaak van een goed uitgewerkt en haalbaar businessplan;
  • het versterken van de algemene ondernemerscompetenties.

De prestarterstrajecten worden door minister Muyters bepaald op voordracht van het departement Werk en Sociale Economie, VDAB, VLAIO en Syntra Vlaanderen. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de commissie Transitiepremie. Deze commissie behandelt de aanvragen van dienstverleners om in aanmerking te komen als prestarterstraject en waakt over de vormelijke en inhoudelijke criteria die in het besluit Vlaamse Regering gesteld worden aan de dienstverleners en de prestarterstrajecten.

Hierna een overzicht van de prestarterstrajecten die in het kader van de Transitiepremie in aanmerking komen:  

Traject Dienstverlener
Start! Starterslabo
Basiskennis bedrijfsbeheer

SYNTRA Limburg

SYNTRA Antwerpen Vlaams-Brabant

SYNTRA Midden-Vlaanderen

SYNTRA Brussel

SYNTRA West-Vlaanderen

E-Basiskennis bedrijfsbeheer

SYNTRA Limburg

SYNTRA Antwerpen Vlaams-Brabant

SYNTRA Midden-Vlaanderen

Opleiding bedrijfsbeheer Centrum voor Volwassenonderwijs
Opleiding Ondernemerschap Centrum voor Volwassenonderwijs
Werkzoekenden naar ondernemerschap (Maak Werk van je Zaak) Syntra Limburg in partnerschap met Syntra Midden-Vlaanderen, Syntra West en Syntra AB
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Antwerpen
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Oost-Vlaanderen
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo West-Vlaanderen
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Limburg
Trajectbegeleiding met het oog op het bevorderen van ondernemerschap Starterslabo Vlaams-Brabant
Go4Business Unizo
START 45+ Liantis
Bryo StandUp VOKA

 

  

Bewijs van het succesvol beëindigen van het prestartertraject

Om na te kunnen gaan of de aanvrager van de premie wel effectief een prestarterstraject heeft gevolgd, dienen de dienstverleners een gedateerd attest uit te reiken waarin bevestigd wordt dat de betrokkene een prestarterstraject met succes heeft afgerond.

Hier kan je het formulier "attest prestarterstraject" downloaden (docx / 0.06 MB) (door de betrokken opleidingsinstelling dient te laten ondertekenen).

De deelnemer heeft zes maanden de tijd – na het succesvol beëindigen van het prestarterstraject – om zich als zelfstandige in hoofdberoep in te schrijven, indien men wil genieten van de transitiepremie.

 

Hoe stel ik mij kandidaat als dienstverlener prestarterstraject transitiepremie?

De prestarterstrajecten worden door minister Muyters bepaald op voordracht van het departement Werk en Sociale Economie, VDAB, VLAIO en Syntra Vlaanderen. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in de commissie Transitiepremie. Deze commissie behandelt de aanvragen van dienstverleners om in aanmerking te komen als prestarterstraject en waakt over de vormelijke en inhoudelijke criteria die in het besluit Vlaamse Regering gesteld worden aan de dienstverleners en de prestarterstrajecten.

De oproep voor nieuwe dienstverleners wordt driemaal per jaar open gesteld. De uiterste indiendata zijn: 15 mei, 15 september en 15 januari.

De dienstverlener dient een aanvraagdossier in via transitiepremie@vlaanderen.be. Het aanvraagdossier bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen die moeten toelaten om te beoordelen of het prestarterstraject aan de vereisten voldoet. Het aanvraagdossier kent een vast format (op te vragen via transitiepremie@vlaanderen.be).

De commissie Transitiepremie geeft advies op basis van een volledig ingevuld dossier.

Na advies van de commissie Transitiepremie worden de dossiers voor beslissing voorgelegd aan de Minister van Werk, die de goedgekeurde trajecten en aanbieders bekend maakt via  Ministerieel Besluit en op deze website www.werk.be/transitiepremie .

Contact

Transitiepremie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel

 

  Wilt u liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeldt dit in uw mail en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te contacteren!