Hoe vraag ik de transitiepremie aan?

De transitiepremie kan alleen online aangevraagd worden binnen de 3 maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart. De ondernemer krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail dat de premie is aangevraagd. Binnen de maand na de aanvraag ontvangt de aanvrager een formele ontvangstmelding of – als de aanvraag onvolledig is – worden de ontbrekende gegevens opgevraagd. Als het dossier drie maanden na de indiening van de aanvraag van de transitiepremie nog niet volledig is, vervalt die aanvraag.

Indien het dossier volledig is, krijgt de ondernemer binnen de 30 dagen een antwoord omtrent de beslissing. Is de beslissing positief, dan worden de tijdstippen van de uitbetaling medegedeeld. Is de beslissing negatief, dan worden de motieven voor het niet-toekennen van de premie medegedeeld. Indien het dossier onvolledig is, krijgt de ondernemer 3 maand de tijd om de noodzakelijke informatie te verschaffen.

De opstart van de transitiepremie zal in verschillende fasen verlopen.

  • In een eerste fase (vanaf 15 maart 2018) zal er een webformulier ter beschikking worden gesteld en zal u dit formulier volledig (online) moeten invullen en de nodige bijlagen dienen toe te voegen. Tijdelijk zullen alle controles manueel gebeuren omdat de ICT-toepassing nog dient gebouwd te worden.
  • In de tweede fase zal er een online web-toepassing worden ter beschikking worden gesteld, waarbij alle checks automatisch gebeuren door een automatische gegevensuitwisseling met andere overheden, zodat de aanvrager op dat ogenblik nog maar een heel beperkt aantal gegevens (bijv. ondernemingsnummer en rijksregisternummer) zal moeten invullen en geen bijlagen meer zal moeten toevoegen (met uitzondering van het attest van het prestarterstraject).
Contact

Transitiepremie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel

 

  Wilt u liever telefonisch gecontacteerd worden, vermeldt dit in uw mail en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te contacteren!