Werkervaringsprojecten (WEP-plus)

De werkervaringsprojecten lopen af op 30 september 2015 (met uitzondering van de nazorgpremie).
Dit maakt deel uit van een bredere aanpak met betrekking tot de hervorming van de maatregel werkervaring, die bestaat uit drie acties: a) een tijdelijke verlenging van de werkervaringsprojecten, b) het voorzien van een tijdelijke subsidieregeling voor de leerwerkbedrijven door de VDAB, en c) het opstarten van een overheidsopdracht door de VDAB.

Vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015 zal de VDAB de werkzoekenden naar een tijdelijke subsidieregeling toeleiden waarbij de leerwerkbedrijven instaan voor de begeleiding en waarbij het werkplekleren gebruikt wordt om hen tewerk te stellen in het normale economische circuit. Deze werkzoekenden zullen gedurende hun traject naar werk het statuut van werkzoekende behouden. Het gaat om 2500 werkzoekenden.

Vanaf 1 januari 2016 zal VDAB een overheidsopdracht starten waarop, naast de leerwerkbedrijven, ook externe partners kunnen intekenen. Zij zullen werkzoekenden dan begeleiden om via werkplekleren de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De VDAB staat in voor de toeleiding van werkzoekenden naar de partners.

Een traject heeft een gemiddelde doorlooptijd van 12 maanden, met een maximum van 18 maanden. De werkzoekenden behouden tijdens het traject hun statuut van werkzoekenden. In het eerste jaar voorziet de VDAB 2500 trajecten, oplopend naar 5000. De overheidsopdracht is voorzien tot eind 2018, met een tussentijdse evaluatie.

Hier vind je verdere informatie van de VDAB (pdf / 0.09 MB) over Intensief Werkplekleren.

Contact

Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Activering en Individuele tewerkstellingsmaatregelen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61