Sociale werkplaatsen

Maatwerk bij collectieve inschakeling

Opgelet!  Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering het hernieuwde maatwerkbesluit goed. De maatwerkregelgeving zal in werking treden vanaf 1 januari 2019. Tot die datum blijven de regelgevingen beschutte en sociale werkplaatsen van kracht.

 

Definitie Sociale Werkplaatsen:
Sociale Werkplaatsen zijn erkende initiatieven (*) die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen met werkgelegenheid voor zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde werkomgeving.

De tewerkstelling van deze doelgroepwerknemers wordt gesubsidieerd via loonsubsidies en omkaderingssubsidies.

In de rubriek cijfers van deze website vind je informatie over de monitoring van het bereik, het effect en de bestede middelen in de diverse Vlaamse maatregelen en programma’s voor werk en sociale economie, waaronder de Sociale Werkplaatsen.

(*) Het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen heeft als doelstelling voorzieningen te erkennen die tot doel hebben via het opzetten van een bedrijfsactiviteit werkgelegenheid te verschaffen aan zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde werkomgeving.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Sociale werkplaatsen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 71