Oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie

De Vlaamse Regering maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten tewerkstelling en sociale economie. Een overzicht van nieuwe lopende oproepen en recent afgesloten oproepen vind je hieronder.
  


Nieuwe oproepen

1 Oproep uitbreiding lokale diensteneconomie 2018

Minister Homans voorziet 155 VTE extra inschakelingstrajecten binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE).  De oproep 2018 richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers. De uiterste indieningsdatum voor de oproep is 27 april 2018.

Je vindt alle info over deze oproep in de handleiding (pdf / 0.18 MB) en indienen doe je met dit formulier (docx / 0.24 MB).

Hier vind je het sjabloon voor impactanalyse (docx / 0.05 MB).
  


Recent afgesloten oproepen

1 Subsidieoproep sociaal ondernemen - innovatie

Met deze oproep wil Minister Homans de bedrijven uit de sociale economie ondersteunen om een innovatieve dienstverlening en/of vernieuwende producten uit te werken. Op die manier wil de minister het ondernemerschap in de sociale economie versterken en de tewerkstellingsmogelijkheden van doelgroepmedewerkers diversifiëren.

Deadline voor indienen is maandag 9 oktober 2017 om 8u00.

Bijhorende documenten:
2 Oproep sociaal ondernemerschap

Met deze oproep wil Minister Homans een duwtje in de rug geven aan startende sociale ondernemers die de inschakeling van werkzoekenden, kansengroepen en/of doelgroepmedewerkers beogen. Door een tussenkomst in onder andere advies- en personeelskostsen willen we een kwalitatieve en succesvolle opstartfase ondersteunen.

Deadline voor indienen is donderdag 28 september 2017 om 8u00.

Bijhorende documenten:
3 Subsidieoproep maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Deze oproep past in het MVO-beleid van de Minister van sociale economie. Het doel is om voor een versnelling te zorgen en meer bedrijven aan de slag te laten gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid. DIt iis voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediairen. Deze oproep moet

  • de drempels verlagen voor individuele organisaties (kmo's, social profit en andere organisaties) bij het bepalen of opnemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • zorgen voor duurzame dienstverlening, kennisopbouw en ervaring bij intermediairen rond maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Deadline voor indienen is 21 september 2017 om 12u00.

Bijhorende documenten:
4 Oproep ‘Investeringsprojecten BW/SW 2017’ (t.e.m. 31 augustus 2017)

Via deze oproep wenst Minister Homans de beschutte en de sociale werkplaatsen de kans te geven om zich te versterken ten aanzien van de huidige economische uitdagingen voor de sector, om zo het behoud van de tewerkstelling van doelgroepwerknemers te kunnen blijven garanderen, en waar mogelijk een grotere hefboom naar doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit te realiseren.

De oproep voorziet - binnen de beschikbare middelen -  in een maximale ondersteuning van 65.000 euro voor de specifieke investeringen in de vorm van aankoop, of de aanpassing, van productieprocessen of -middelen, die bijdragen aan een duurzamere werkomgeving en kwaliteitsvolle dienstverlening door de doelgroepwerknemers in beschutte en sociale werkplaatsen.

Je vindt meer informatie in de handleiding (pdf / 0.33 MB).
Intekenen op deze oproep t.e.m. 31 augustus 2017 via dit aanvraagformulier (docx / 0.11 MB).
5 Uitbreiding lokale diensteneconomie juni 2017

Minister Homans voorziet 200 VTE extra inschakelingstrajecten binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De gesloten oproep (30 VTE) richtte zich naar de grootsteden Antwerpen en Gent. Je vindt de info over deze oproep in de handleiding (pdf / 0.3 MB), de oproep is intussen afgesloten.
6 Open oproep uitbreiding lokale diensteneconomie juni 2017 (t.e.m. 9 augustus 2017)

Minister Homans voorziet 200 VTE extra inschakelingstrajecten binnen de Lokale Diensteneconomie (LDE). 

De open oproep (170 VTE) richt zich tot alle bestaande LDE-projecten, focust op doorstroom en biedt de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte van 5 voltijdse doelgroepwerknemers.
 
Je vindt alle info over deze oproep in de handleiding (pdf / 0.22 MB) en indienen doe je met dit formulier (docx / 0.24 MB).