Maatwerk

Meer gedetailleerde info over sociale economie?

  

Neem een kijkje op de nieuwe www.socialeeconomie.be

 

Definitie: Het decreet maatwerk voor collectieve inschakeling wil werk en ondersteuning garanderen op maat van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met oog op een mogelijke doorstroom naar het reguliere circuit. De hervorming zorgt voor een vereenvoudiging en afstemming van de huidige subsidievoorwaarden en de ondersteunende maatregelen voor ondernemingen in de sociale economie.

De regelgeving richt zich naar werkzoekenden die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde ‘personen met een arbeidsbeperking’. Dit zijn zowel personen met een arbeidshandicap en mensen met een welbepaalde medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek, als langdurig werklozen die gaandeweg een aantal competenties hebben verloren.

Deze personen hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In het normaal economisch circuit zijn er echter voor hen vaak onvoldoende kansen op werk. Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan de samenleving en biedt kansen op verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.