Lokale diensteneconomie - wetgevend kader

Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie (pdf / 0.91 MB).

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2104 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie (pdf / 0.71 MB).

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (pdf / 0.04 MB)

Besluit 2012/21/EU van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen.

Je kan de volledige (gecoördineerde) tekst van deze besluiten terugvinden op de website van de Vlaamse codex.

Contact

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50