Hoe komen lokale diensten tot stand?

De lokale diensten die een lokale diensteneconomieonderneming aanbiedt, worden vanuit de opdrachtgevende overheid ondersteund en dient nauw aan te sluiten bij de maatschappelijke evoluties en noden.

De Vlaamse of lokale overheid is als opdrachtgever van de lokale diensten verantwoordelijk voor de invulling van deze dienstverlening. De lokale diensten:

  • kunnen geen verdringing van bestaande tewerkstelling veroorzaken binnen of buiten de lokale diensteneconomieorganisatie,
  • dienen ingebed te zijn in het lokale socio-economisch weefsel;
  • moeten aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande lokale aanbod;
  • dienen kwaliteitsvol en toegankelijk te zijn;
  • moeten van niet-economische aard zijn of dient als dienst van algemeen economisch belang ingevuld te worden;
  • beogen de duurzame tewerkstelling  van de doelgroepwerknemers;
  • worden opgezet met een lange termijnperspectief in het achterhoofd;
  • zijn aanvullend of conform het Vlaamse beleid terzake.

De toetsing van deze voorwaarden dient te gebeuren op het niveau van de opdrachtgevende overheid, die de verantwoordelijkheid van de toetsing draagt. Dit biedt het voordeel dat het Departement Werk en Sociale Economie niet langer de aanvullendheid van de lokale diensten beoordeeld, waardoor de opdrachtgevende overheid beschikt over een ruimere appreciatiebevoegdheid.

De opdrachtgevende overheid attesteert dat de lokale diensten voldoen aan de voorwaarden, na een voorafgaande impactanalyse. Deze impactanalyse dient minimaal gestoeld te zijn op een raadpleging van de lokale stakeholders, waarbij minimaal de sociaal-economische stakeholders dienen gehoord te worden. 

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50