FAQ duurzaamheidsverslag

Download FAQ duurzaamheidsverslag (pdf / 0.58 MB)
(versie 25/11/2016)

Documenten bij het duurzaamheidsverslag:

Dienst Duurzaam Ondernemen
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel

M 0499 94 89 14 - E sandra.vandebroek@wse.vlaanderen.be

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (mvo) biedt bedrijven en organisaties een kader om in hun ondernemen rekening te houden met goede economische resultaten, milieu en sociale aspecten. Daardoor kunnen zij vertrouwen creëren bij medewerkers, klanten en burgers, zowel op korte als op lange termijn. Een mvo-gedreven organisatiecultuur levert directe en concrete voordelen: kostenbesparing, betere klantenrelaties, een hogere betrokkenheid van het personeel en nieuwe inzichten om producten en diensten te innoveren. Het maakt je onderneming dus fitter voor morgen.

Niet alleen bedrijven leggen hun toeleveranciers meer en meer duurzaamheidseisen op.  Ook consumenten, verenigingen en overheden stellen steeds vaker de vraag om duurzamer en transparanter te ondernemen.

Duurzaam ondernemen is niet voor niets een belangrijke beleidsdoelstelling binnen Pact 2020. Het was dan ook een bewuste keuze om in de maatregel lokale diensteneconomie - naast de competentieversterkende inschakeling en begeleiding aan de doelgroepwerknemers – de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren en in te bedden via een kwalitatieve bedrijfsvoering.

Om de inspanningen die organisaties op vlak van duurzaamheid doen in kaart te brengen en bekend te maken, voorziet de regelgeving lokale diensteneconomie in een verplichte duurzaamheidsrapportering. Het duurzaamheidsverslag wil een instrument bieden aan organisaties om mvo in de praktijk te zetten en om hun resultaten zichtbaar te maken naar de stakeholders. Daarnaast kan deze informatie benut worden door de overheid om de gerealiseerde meerwaarden op sectorniveau in de kijker te zetten.

Waar duurzaamheidsverslaggeving tot voor kort vooral een tool van de grote bedrijven was, zien we dat nu ook steeds meer kleine en middelgrote organisaties zich op dit terrein begeven. En ook binnen de sector van de sociale economie hebben al enkele pioniers de daad bij het woord gevoegd. Er is ook al heel wat informatie over duurzaamheidsverslaggeving beschikbaar. Toch voelen we bij de organisaties nog koudwatervrees.

Daarom deze FAQ. We hopen je er verder mee op weg te helpen. Kom hier ook later zeker nog een kijkje nemen, want  op geregelde tijdstippen zullen we nieuwe vragen, goede praktijken en ervaringen uit het werkveld toevoegen.

In het eerste deel van de FAQ gaan we dieper in op de voordelen van duurzaamheidsverslaggeving in het algemeen en leggen we de link met het Global Reporting Initiative (GRI). In een tweede deel worden de minimale verplichte indicatoren toegelicht zoals die werden vastgelegd in het Ministerieel Besluit tot bepaling van het duurzaamheidsverslagmodel met indicatoren en descriptoren (pdf / 0.33 MB).

We verwachten je duurzaamheidsverslag tegen uiterlijk 31 juli 2017 in onze mailbox duurzaamheidsverslag@wse.vlaanderen.be en kijken er alvast naar uit om kennis te mogen nemen van de inspanningen van je LDE-onderneming op het vlak van duurzaamheid!

Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen rond duurzaamheidsverslaggeving, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Sandra Vandebroek (M 0499 94 89 14 - sandra.vandebroek@wse.vlaanderen.be).

Hier kan je de FAQ duurzaamheidsverslag downloaden (pdf / 0.58 MB).