Lokale diensteneconomie - betalingen

De LDE-regelgeving wil de administratieve rompslomp en lasten voor de werkgevers verminderen door het optimale gebruik van elektronische gegevens. Om te onderzoeken of, en in welke mate, de betrokken werknemer recht heeft op een subsidie, raadpleegt het Departement WSE de noodzakelijke gegevens bij de authentieke gegevensbronnen, zoals de DmfA (multifuctionele aangifte) en de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Hierdoor valt een grote last van de schouders van de werkgevers, die bijvoorbeeld geen individuele prestatiestaten meer dienen in te geven via het e-subsidieloket.

De LDE-onderneming ontvangt maandelijks een voorschot voor de gestarte en lopende inschakelingstrajecten. Daarnaast zal er een afrekening op kwartaalbasis gemaakt worden.

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50