Lokale diensteneconomie

Meer gedetailleerde info over sociale economie?

  

Neem een kijkje op de nieuwe www.socialeeconomie.be

 

De basisidee van de lokale diensteneconomie is de uitbouw van een dienstenaanbod vanuit de overheid dat nauw aansluit bij de maatschappelijke trends en noden waarbij tegelijk kansen worden gecreëerd voor doelgroepwerknemers. Met deze maatregel wordt een drievoudige maatschappelijke meerwaarde beoogd door: 

  1. een actief en competentieversterkend traject aan te bieden aan mensen voor wie de stap uit de werkloosheid om verschillende redenen niet evident is
  2. te voorzien in een aanvullend dienstenaanbod geïnitieerd vanuit de overheid, waarbij rechtstreeks kan worden ingespeeld op de lokale noden en evoluties en waardoor de maatschappelijke meerwaarde steeds centraal komt te staan en
  3. de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de diensten te verankeren.

Op deze manier realiseren de lokale diensten een win-win situatie voor doelgroepwerknemers, maatschappij en milieu. 

De lokale diensteneconomie wenst een competentieversterkende inschakeling en kwaliteitsvolle begeleiding aan te bieden aan de doelgroepwerknemers. De doelgroepwerknemers zijn personen die het potentieel hebben om via een inschakelingstraject in de LDE terug aansluiting te vinden in de reguliere economie en door te stromen. Ze hebben behoefte aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Op de reguliere arbeidsmarkt zijn er voor hun echter onvoldoende kansen op werk. Toegang tot volwaardig werk is ook voor deze doelgroep een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving en biedt kansen op verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De nieuwe regelgeving is in werking getreden op 1 april 2015.

Contact

Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk - Lokale Diensteneconomie

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Afdeling Sociale Economie en Werkbaar Werk
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 21
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 50