Statuut GESCO werknemer

Een gesco werknemer heeft een gewoon arbeidscontract (wet op de AO van 3 juli 1978) van bepaalde of onbepaalde duur. Hij ontvangt hetzelfde loon als een andere werknemer met eenzelfde functie bij dezelfde werkgever.

De gesco werknemer mag afwezig zijn met behoud van loon om in te gaan op een werkaanbieding.
Indien de gesco ontslag neemt omdat hij wil overstappen naar een andere job, is een verkorte opzegperiode van 7 kalenderdagen van toepassing.

Als werkgever moet je voorrang te geven aan een gesco werknemer indien je een vacante reguliere (niet gesubsidieerde) betrekking wil laten invullen. Dit geldt enkel indien het om een overeenstemmende functie gaat.

Contact

Dienst Tewerkstelling

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61