GESCO - premie

Als werkgever ontvang je voor een gesubsidieerde contractueel een loonpremie. Dit is een vaste premie van 5.035,01 EUR per jaar voor een voltijdse gesco.

Indien je iemand uit de risicogroepen op de arbeidsmarkt aanwerft als gesubsidieerde contractueel, kan je een hoger premiebedrag ontvangen. Die risicogroepen zijn:

  • werklozen die op de dag voor de indiensttreding minstens 12 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn
  • niet-werkende werkzoekenden die op de dag voor de indiensttreding minstens 12 maanden als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB en maximum een einddiploma, studiegetuigschrift of getuigschrift bezitten van het algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs
  • kansengroepen
  • leefloners - begunstigden financiële maatschappelijke hulp

Dit hoger premiebedrag varieert van 13.163,15 EUR per jaar voor een voltijdse ongeschoolde tot 21.492,37 EUR (situatie 01.01.1990 zonder indexering en anciënniteit) per jaar voor een voltijdse universitair.

De werkgever moet de uitdrukkelijke toelating van de minister gekregen hebben voor gescobetrekkingen aan dit hoger premiebedrag.

Het hoger premiebedrag wordt beperkt tot 90% of 95% voor iemand met een diploma hoger onderwijs. Ook als je als werkgever inkomsten verwerft uit de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen, wordt het hoger premiebedrag verlaagd.

Als werkgever geniet je naast de loonpremie ook van een vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen.

Contact

Dienst Tewerkstelling

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61