GESCO

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 had een grondige hervorming voorzien voor de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) van het zogenaamde “veralgemeend stelsel” (besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen) en voor de zogenaamde “weerwerkgesco’s” alsook BKO’s bij plaatselijke besturen (Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen).

Dit impliceert dat er momenteel nog alleen uitdovende projecten bestaan (sedert 1 januari 2016)

Overhevelingen blijven nog mogelijk vanaf 1 januari 2016, maar enkel omwille van fusie of opslorping.

Contact

Dienst Tewerkstelling

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 08 61